Hotărârea nr. 26 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (text integral)

Hotărârea nr. 26 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (text integral)Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat joi Hotărârea nr. 26, care, potrivit premierului Ludovic Orban, este baza proiectului de modificare a HG privind instituirea stării de alertă, care cuprinde toate măsurile de relaxare care sunt propuse a fi introduse în Anexa 3 aferentă hotărârii de guvern.Redăm textul integral al HOTĂRÂRII nr. 26 din 28.05.2020 privind propunerea de modificare / completare / relaxare a măsurilor de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 dispuse pe durata stării de alertă.”HOTĂRÂRE nr. 26 din 28.05.2020 privind propunerea de modificare / completare / relaxare a măsurilor de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 dispuse pe durata stării de alertăAvând în vedere evaluarea realizată la nivelul Grupului de suport tehnico – ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt-contagioase pe teritoriul României şi materializată în propunerile cuprinse în Hotărârea nr. 16 din 28.05.2020,luând în considerare evoluţia situaţiei epidemiologice la nivelul României care relevă un număr relativ constant de cazuri noi,în contextul necesităţii de creare a condiţiilor socio – economice necesare relansării graduale a economiei naţionale, concomitent cu menţinerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) şi art. 81 din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. 1, art. 32 alin. 2, art. 37, art. 43 alin. 1, art. 44 alin. 2 şi 3 şi art 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezentaHOTĂRÂRE:Art.1 (1) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive în aer liber, fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.(2) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea şi desfăşurarea în bazine acoperite sau aflate în aer liber, a activităţilor de pregătire fizică a sportivilor profesionişti şi a competiţiilor sportive, fără participarea spectatorilor, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.(3) Începând cu data de 1 iunie se permite desfăşurarea, de către sportivii profesionişti, a activităţilor de pregătire fizică în spaţii închise, cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi, astfel încât să se asigure minim 7 mp/persoană şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) şi (3) nu se aplică activităţilor de pregătire şi competiţiilor sportive din domeniul sporturilor de contact.Art. 2 Începând cu data de 1 iunie, este permisă organizarea şi desfăşurarea spectacolelor, concertelor, altor evenimente culturale în aer liber, precum şi a festivalurilor publice şi private, cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune aflate la distanţă de minimum 2 metri, unul faţă de celălalt, purtarea măştii de protecţie şi respectarea condiţiilor stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.Art. 3 Începând cu data de 1 iunie, se ridică restricţiile/interdicţiile privind deplasarea persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane.Art. 4 Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul feroviar internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din şi către România, cu respectarea condiţiilor stabilite potrivit art. 32,34 şi 37 din Legea nr. 55/2020.Art. 5 Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din şi către România, cu respectarea condiţiilor stabilite potrivit art. 32, 35 şi 37 din Legea nr. 55/2020.Art. 6 Începând cu data de 1 iunie, se permite prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.Art. 7 Începând cu data de 1 iunie, accesul persoanelor pe plaje se realizează doar cu asigurarea obligatorie de şezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între şezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite şi cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, ministrului sănătăţii şi ministrului mediului,apelor şi pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.Art. 8 Începând cu data de 1 iunie, se permite organizarea de spectacole de tip drive-in, ocupanţii unei maşini fiind membri aceleiaşi familii, măsurile de protecţie sanitară fiind stabilite prin ordin comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.Art. 9 Prezenta Hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂPRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN”
AGERPRESCitește mai departe

Hotararea nr. 26 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, privind relaxarea de la 1 iunie (text integral)

Hotararea nr. 26 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, privind relaxarea de la 1 iunie (text integral)
Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat joi Hotararea nr. 26, care, potrivit premierului Ludovic Orban, este baza proiectului de modificare a HG privind instituirea starii de alerta, care cuprinde toate masurile de relaxare care sunt propuse a fi introduse in Anexa 3 aferenta hotararii de guvern.Guvernul Orban discuta aceasta hotarare in sedinta din aceasta seara.O parte dintre masuri au fost anuntata la amiaza de presedintele Klaus Iohannis.Citeste mai multe despre Iohannis: De la 1 iunie se redeschid terasele si plajele. Nu va mai fi nevoie de declaratie pentru iesirea din localitate.Redam textul integral al HOTARARII nr. 26 din 28.05.2020 privind propunerea de modificare / completare / relaxare a masurilor de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 dispuse pe durata starii de alerta.”HOTARARE nr. 26 din 28.05.2020 privind propunerea de modificare / completare / relaxare a masurilor de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 dispuse pe durata starii de alertaAvand in vedere evaluarea realizata la nivelul Grupului de suport tehnico – stiintific privind gestionarea bolilor inalt-contagioase pe teritoriul Romaniei si materializata in propunerile cuprinse in Hotararea nr. 16 din 28.05.2020,luand in considerare evolutia situatiei epidemiologice la nivelul Romaniei care releva un numar relativ constant de cazuri noi,in contextul necesitatii de creare a conditiilor socio – economice necesare relansarii graduale a economiei nationale, concomitent cu mentinerea unui nivel de alerta adecvat la nivelul componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) si d) si art. 81 din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare,in temeiul prevederilor art. 9 alin. 1, art. 32 alin. 2, art. 37, art. 43 alin. 1, art. 44 alin. 2 si 3 si art 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 si art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, functionarea si componenta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta,Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezentaHOTARARE:Art.1 (1) Incepand cu data de 1 iunie se permite organizarea si desfasurarea competitiilor sportive in aer liber, fara spectatori, cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.(2) Incepand cu data de 1 iunie se permite organizarea si desfasurarea in bazine acoperite sau aflate in aer liber, a activitatilor de pregatire fizica a sportivilor profesionisti si a competitiilor sportive, fara participarea spectatorilor, cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.(3) Incepand cu data de 1 iunie se permite desfasurarea, de catre sportivii profesionisti, a activitatilor de pregatire fizica in spatii inchise, cu respectarea regulilor de distantare intre participanti, astfel incat sa se asigure minim 7 mp/persoana si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.(4) Masurile prevazute la alin. (1) si (3) nu se aplica activitatilor de pregatire si competitiilor sportive din domeniul sporturilor de contact.Art. 2 Incepand cu data de 1 iunie, este permisa organizarea si desfasurarea spectacolelor, concertelor, altor evenimente culturale in aer liber, precum si a festivalurilor publice si private, cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune aflate la distanta de minimum 2 metri, unul fata de celalalt, purtarea mastii de protectie si respectarea conditiilor stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.Art. 3 Incepand cu data de 1 iunie, se ridica restrictiile/interdictiile privind deplasarea persoanelor in afara localitatii/zonei metropolitane.Art. 4 Incepand cu data de 1 iunie, se reia transportul feroviar international de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale si servicii ocazionale in trafic international, pentru toate cursele efectuate de catre operatorii de transport din si catre Romania, cu respectarea conditiilor stabilite potrivit art. 32,34 si 37 din Legea nr. 55/2020.Art. 5 Incepand cu data de 1 iunie, se reia transportul rutier international de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale si servicii ocazionale in trafic international, pentru toate cursele efectuate de catre operatorii de transport din si catre Romania, cu respectarea conditiilor stabilite potrivit art. 32, 35 si 37 din Legea nr. 55/2020.Art. 6 Incepand cu data de 1 iunie, se permite prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m intre mese si participarea a maximum 4 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si presedintelui Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.Art. 7 Incepand cu data de 1 iunie, accesul persoanelor pe plaje se realizeaza doar cu asigurarea obligatorie de sezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distante de minimum 2 m intre sezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite si cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, ministrului sanatatii si ministrului mediului,apelor si padurilor, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.Art. 8 Incepand cu data de 1 iunie, se permite organizarea de spectacole de tip drive-in, ocupantii unei masini fiind membri aceleiasi familii, masurile de protectie sanitara fiind stabilite prin ordin comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.Art. 9 Prezenta Hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta pentru punere in aplicare prin ordine si acte administrative ale conducatorilor acestora.PRESEDINTELE COMITETULUI NATIONAL PENTRU SITUATII DE URGENTAPRIM-MINISTRULUDOVIC ORBAN”Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.Citește mai departe

E important ca România să construiască un corp de rezervă pentru Armată, pentru situaţii de urgenţă

E important ca România să construiască un corp de rezervă pentru Armată, pentru situaţii de urgenţă
Liberalul Ovidiu Raeţchi, vicepreşedinte al Comisiei de apărare din Camera Deputaţilor, consideră că asigurarea necesarului de rezervişti voluntari pentru Armată poate fi o soluţie în contextul creşterii cererii de locuri de muncă pe fondul provocărilor sociale generate de pandemia de coronavirus.Ovidiu Raeţchi, foto: revista22.ro”Putem soluţiona, concomitent, două probleme: acoperirea unor lipsuri din sistemul de apărare (recent bombardierele ruseşti Tupolev au testat frontiera de est a NATO), oferind implicit şi o soluţie pentru combaterea şomajului generat de criza COVID-19. (…) În contextul internaţional actual, dominat de incertitudine economică, ameninţări hibride şi actori statali imprevizibili, consolidarea rezilienţei reprezintă un pilon al dezvoltării durabile a României. Tocmai de aceea, este important ca ţara noastră să construiască un corp de rezervă capabil să gestioneze adecvat diverse ameninţări în situaţii de urgenţă”, a scris deputatul PNL, vineri, pe Facebook, scrie Agerpres.El arată că rezervişti voluntari pot fi bărbaţi sau femei, cu domiciliul în România şi cu vârste cuprinse între 18 şi 55 de ani.Ovidiu Raeţchi indică faptul că primele de fidelitate, recompensele prevăzute de regulamentul militar şi posibilitatea de a participa la cursuri gratuite sunt doar câteva dintre beneficiile acordate rezerviştilor, în perioadele în care participă la instruire şi la îndeplinirea misiunilor în structurile în care sunt încadraţi. El precizează că, în perioadele în care aceştia nu participă la instruire sau misiuni, continuă să fie declaraţi în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj şi beneficiază lunar de o remuneraţie.”În contextul în care unele persoane au fost fie disponibilizate, pe fondul crizei COVID-19, fie urmează să intre pe piaţa muncii, înrolarea în corpul de rezervă ar putea contribui la securitatea lor financiară”, arată el.Deputatul liberal opinează că tinerii sunt extrem de vulnerabili în această perioadă şi spune că înrolarea acestora în corpul de rezervă reprezintă o opţiune.Citește mai departe

Alertare in timp real pentru situatii de criza. Solutie pentru piata din SUA, dezvoltata cu tehnologie romaneasca

Alertare in timp real pentru situatii de criza. Solutie pentru piata din SUA, dezvoltata cu tehnologie romaneasca
Compania romaneasca Plant an App dezvolta o solutie tehnologica utila in situatiile de criza, folosita in consolidarea functionalitatilor serviciului Alerts Made Easy, prin care utilizatorii primesc alerte in timp real.Aceasta platforma de comunicare a fost construita pentru sectorul privat si vizeaza companii din Statele Unite ale Americii, astfel incat acestea sa poata transmite mesaje vitale rapid si eficient.Plant an App este partener in dezvoltarea platformei, pentru a ajuta solutia sa poata fi scalata si adaptata nevoilor clientilor.In timpul acestei crize medicale a devenit evident ca tehnologia ne poate ajuta enorm, de la socializare si informare pana la munca. De aici inainte solutiile tech vor ocupa un loc si mai important in vietile tuturor.Motiveaza-ti angajatii cu mixul perfect de beneficii extrasalariale! Alege cardul de masa Up Dejun cu cost 0 si ai abonamente medicale Regina Maria de la 3 EUR/angajat. Afla mai multe AICI!In acest context, parteneriatul dintre Plant an App si Alerts Made Easy este un demers in acest sens: de-a furniza instrumentele necesare situatiilor limita.Colaborarea celor doua companii presupune furnizarea catre clientul final a unui sistem de comunicare in masa care poate fi adaptat nevoilor specifice momentului si se dovedeste crucial in perioade de criza, cand mesajul trebuie sa ajunga rapid la un numar mare de oameni.In egala masura, solutia se adreseaza si sectorului public, caruia ii ofera un instrument extrem de usor de utilizat si eficient.”Parteneriatul cu Alerts Made Easy a pornit de la intalnirea mea cu fondatorul acesteia, Mark Roberts, cand ne-am dat seama instant ca impreuna putem aduce o schimbare semnificativa in vietile utilizatorilor. Companiile noastre se ghideaza dupa un set precis de valori si ne intereseaza sa le livram clientilor finali produsul necesar, in cel mai scurt timp posibil si cu cel mai inalt grad de calitate.Putem vedea foarte clar in aceasta perioada de ce comunicarea rapida, eficienta si precisa e atat de importanta. Iar succesul unei astfel de solutii e consolidat pe capacitatea acesteia de a putea fi personalizata.Aici intervine expertiza si tehnologia low-code ale Plant an App pentru infrastructura Alerts Made Easy. Noi putem sa le asiguram viteza necesara in implementarea si adaptarea schimbarilor platformei, iar ei se pot asigura ca ajung la toate companiile si nu numai, care au nevoie de o astfel de solutie”, a declarat Bogdan Litescu, fondator Plant an App.Jucatori din industriile de productie, centre comerciale, organizatori de evenimente, administratori de ansambluri rezidentiale, administratii locale sau scoli si crese sunt doar cateva exemple in care solutia Alerts Made Easy este folosita cu mare succes.In medie, o alerta poate fi redactata si transmisa in mai putin de 30 de secunde catre un anumit grup de contacte, prin diferite canale precum SMS, email, Slack sau alte canale digitale, cu ajutorul integrarilor prin API.Mesajul final care ajunge la utilizator poate fi insotit de atasamente in orice format si poate contine pana la 500 de caractere.Pentru a sustine acest ecosistem si dezvoltarea accelerata a platformei, Plant an App poate furniza functionalitatile software necesare intr-un timp record de ore sau zile, in comparatie cu media de cel putin doua saptamani de care au nevoie alte companii in prezent.Despre Plant an AppPlant an App este o platforma de dezvoltare low-code care ajuta companii din intreaga lume sa construiasca aplicatii de business mai rapid si sa isi accelereze transformarea digitala.Abordarea Plant an App presupune ca timpul necesar pentru crearea si lansarea solutiilor software sa fie mai mic.Pe langa functionalitatile caracteristice de low-code, Plant an App vine cu peste 20 de module (API Builder, Form Builder, Advanced Search Engine etc.), zeci de integrari si peste 200 de actiuni reutilizabile si extrem de configurabile.Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul companiei sau puteti urmari aceasta scurta prezentare video a platformei.Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.Citește mai departe

Surse: Membrii comitetului pentru situații de urgență vor adopta o nouă hotărâre prin care va fi institutită starea de alertă

Surse: Membrii comitetului pentru situații de urgență vor adopta o nouă hotărâre prin care va fi institutită starea de alertă
Surse politice au declarat pentru Știrile Pro TV că membrii comitetului pentru situații de urgență lucrează duminică la noua hotărâre prin care va fi institutită starea de alertă.Citește mai departe

A început şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

A început şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de UrgenţăŞedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a început, joi seară, la sediul Ministerului de Interne.

Reuniunea este prezidată de prim-ministrul Ludovic Orban şi la ea participă mai mulţi membri ai Guvernului, precum şi şeful DSU, Raed Arafat. AGERPRES/(AS – autor: Andreea Rotaru, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dãdârlat)

 

Citeşte şi:

 

Orban: Este pentru prima oară în istorie când se declară starea de alertă; vom institui reguli şi restricţii

 

Orban: Odată cu instituirea stării de alertă, românii vor redobândi libertatea de circulaţie în interiorul localităţilor

 

Orban: Ocaziile de interacţiune dintre oameni se vor înmulţi; aceasta înseamnă o responsabilitate suplimentară

 

VIDEO Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă – convocat de premier la ora 20,00Citește mai departe

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta decide, cu cateva ore inainte de finalul starii de urgenta, ce reguli trebuie respectate de maine

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta decide, cu cateva ore inainte de finalul starii de urgenta, ce reguli trebuie respectate de maine
Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, condus de premierul Ludovic Orban, s-a reunit in aceasta seara, cu o intarziere de aproximativ 40 de minute, in prima sedinta in cadrul careia urmeaza sa fie declarata starea de alerta.”Am convocat Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru a lua decizia de instituire a starii de alerta incepand de la ora 24.00. La ora 24.00 inceteaza starea de urgenta. In baza prevederilor legale, decizia pe care am luat-o este de a declara starea de alerta, pentru a permite autoritatilor sa ia masurile necesare pentru a apara siguranta cetatenilor”, a spus Orban la inceputul sedintei.Premierul a subliniat ca este pentru prima data in istorie cand in Romania este declarata stare de alerta.”Este pentru prima data in istorie in care se declara starea de alerta in Romania, vom face fata unei situatii noi, va trebui sa ne comportam responsabil pentru a apliaca toater masurile necesare astfel incat sa ne atingem obiectivul de limitare a raspandirii virusului si pentru a trece spre normalitatea pe care o asteptam.Va trebui sa luam in aceasta seara toate deciziile pentru a institui regului, restrictii necesare. Se vede ca a existat o tendinta de reducere a numarului de persoane infectate si a cazurilor active, au fost zile in care numarul persoanelor care s-au vindecat a fost mai mare decat al celor infectate”, a afirmat Orban.Primul ministru a dat doar cateva detalii, in mare, despre cum va arata starea de alerta. Masuri, de altfel, care au fost anuntate inca de zilele trecute.”Se vor ridica o serie de restrictii. Romanii vor redobandi libertatea decirculatie in interiorul localitatilor. In afara localitatilor se va permite circulatia in anumite conditii. Vor fi deschise spatiile comerciale cu suprafata mai mica de 15.000 mp. se va relua activitatea in frizerii, cabinete stomatologice, se va elimina orice restrictie in materie de internari in spitale.Se vor relua activitatile sportive, in cantonamente. Interactiunile intre oameni se vor inmulti si va presupune o responsabilitate suplimentara a cetatenilor”, a mai spus Orban.Ludovic Orban a anuntat ca va face declaratii la finalul sedintei. Ziare.com le va transmite in format LIVE TEXT.Guvernul a adoptat OUG care defineste starea de alertaGuvernul a adoptat in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care defineste starea de alerta.In proiectul adoptat de Guvern se defineste starea de alerta ca fiind “raspunsul la o situatie de urgenta, de amploare si intensitate deosebita, determinate de unul sau mai multe tipuri de risc, constand intr-un ansamblu de masuri cu caracter temporar. proportionale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia si necesare pentru prevenirea si inlaturarea amenintarilor iminente la adresa vietii, sanatatii persoanelor, mediului inconjurator, valorilor materiale si culturale importante ori a proprietatii”.Premierul Ludovic Orban a anuntat, la inceputul sedintei, ca astazi va fi declarata starea de alerta in Romania.”Astazi Comitetul Nantional pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) va declara starea de alerta in cadrul situatiei de urgenta provocata de epidemia de coronavirus”, a anuntat prim-ministrul la debutul sedintei Executivului de joi.El a adaugat ca, “tot azi, odata cu declararea starii de alerta, CNSSU va institui toate masurile necesare pentru a apara viata si sanatatea romanilor”, in contextul pandemiei de coronavirus.Premierul a subliniat ca masurile luate de CNSSU vor fi obligatorii.”Aceste masuri vor avea caracter de obligativitate si ele vor fi stabilite in baza ordonantei 21, care reglementeaza situatia de urgenta, raspunsul autoritatilor si care stabileste starea de alerta. Nimic nu ne va impiedica sa luam toate deciziile necesare pentru a putea sa facem fata in continuare provocarii generate de epidemie”, a spus premierul.Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.Citește mai departe

OUG privind modificările în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile – text integral

OUG privind modificările în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile – text integralGuvernul a aprobat în şedinţa de joi Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile.Prezentăm integral textul documentului”Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivel global, în care, potrivit datelor publicate de Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor, mai mult de 4 milioane de persoane au fost infectate şi peste 290 de mii au decedat, precum şi declararea ”Pandemiei” de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, la data de 11.03.2020,Luând în considerare experienţa ţărilor grav afectate de evoluţia virusului şi măsurile care au avut impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia şi care au vizat acţiuni în planul sănătăţii publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităţilor socioeconomice neesenţiale, fără de care celelalte acţiuni desfăşurate nu ar fi putut avea efectul scontat,În contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene, în principal cele limitrofe, dar şi cele cu comunităţi mari de cetăţeni români, inclusiv de instituire a unor stări excepţionale în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infecţiei,Având în vedere contagiozitatea extrem de înaltă a virusului care nu poate fi ţinută sub control în lipsa unor măsuri de protecţie pentru întreaga populaţie, proporţionale cu gradul riscului asociat evidenţiat de nivelul de manifestare al acestui virus la un moment dat,Înţelegând că protejarea vieţii, în principal, şi a sănătăţii în subsidiar, ca drepturi fundamentale ale omului necesită, în context pandemic, asumarea unor măsuri, inclusiv normative, a căror aplicare să fie realizată fără echivoc, în timp real şi în scop pozitiv, fără a aduce atingere în substanţa drepturilor şi libertăţilor fundamentale,Având în vedere deciziile europene privind protecţia civilă, în plus faţă de cele emise în context pandemic, potrivit cărora se constată creşterea semnificativă a numărului şi gravităţii situaţiilor de urgenţă naturale şi a celor provocate de om în ultimii ani şi dat fiind că situaţiile de urgenţă viitoare pot atinge cote extreme şi un grad mai ridicat de complexitate, cu consecinţe extinse şi pe termen mai lung, ca rezultat al schimbărilor climatice şi a interacţiunii potenţiale între mai multe pericole naturale şi tehnologice,Având în vedere şi faptul că, pe fondul constatării pe teritoriul naţional, în mod concret, în ultima perioadă de timp, a unor manifestări climaterice violente, cu un grad ridicat de imprevizibilitate, care pun în pericol viaţa şi integritatea fizică a populaţiei şi care diminuează capacitatea de răspuns instituţional prin raportare la timpul de reacţie foarte scurt, devine tot mai importantă o abordare integrată a managementului situaţiilor de urgenţă, care să maximizeze capacităţile operative ale tuturor instituţiilor responsabilizate, inclusiv la nivel decizional, şi să înlăture pe cât posibil efecte negative,Luând în considerare în special necesitatea simplificării mecanismului de luare a deciziilor şi de eficientizare a structurii de coordonare integrată, cu precădere a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul situaţiilor de urgenţă curente şi a celor de amploare şi de intensitate deosebite sau al dezastrelor cu impact deosebit de grav, produse pe teritoriul naţional – obiective care au în vedere inclusiv concluziile observatorilor interni şi internaţionali, participanţi la exerciţiile ”SEISM 2018” şi ”EU MODEX 2018”,Având în vedere imperativul eficientizării unor activităţi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în domeniul aviaţiei, în sensul eficientizării activităţii de coordonare integrată a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, din perspectiva componentei aeromedicale,Ţinând cont de necesitatea prevederii unor structuri organizatorice şi funcţionale care să permită îndeplinirea tuturor atribuţiilor specifice din competenţa Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în concordanţă cu rolul şi locul acestei structuri în cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,Având în vedere intrarea în vigoarea a Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.764/2008 şi necesitatea întăririi rolului de autoritate pe segmentul supravegherii pieţei mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor,În vederea asigurării cadrului legal necesar notificării la Comisia Europeană a Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă ca organism de evaluare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii şi stabilirea personalităţii juridice pentru alte unităţi subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,Întrucât neadoptarea măsurilor propuse poate genera consecinţe negative grave asupra fluxului informaţional-decizional, constând în aceea că, de la data producerii situaţiei de urgenţă şi până la desfăşurarea acţiunii de răspuns, este necesară desfăşurarea mai multor activităţi de informare a factorului decizional, de luare a deciziei şi de punere în aplicare a acesteia, activităţi care sunt asigurate din punct de vedere organizaţional de structuri specializate asupra cărora se exercită o relaţie de coordonare, astfel că inexistenţa acestor structuri specializate şi a coordonării lor integrate are impact direct în privinţa asigurării măsurilor de protecţie a populaţiei şi al eficienţei managementului situaţiilor de urgenţă şi al consecinţelor dezastrelor,Ţinând cont de faptul că urgenţa reglementării rezultă din aceea că în data de 15 mai 2020 încetează efectele Decretului prezidenţial nr. 240/2020 de prelungire a stării de urgenţă pe teritoriul naţional, în timp ce obiectivul pentru care acesta a fost instituit, de refacere a stării de normalitate provizorie, trebuie urmărit în continuare, dat fiind că pericolul de răspândire a COVID-19 subzistă,Înţelegând că aceasta este o situaţie extraordinară, dat fiind că, în continuare, viaţa şi sănătatea populaţiei sunt grav ameninţate, datele statistice prezentând evoluţii în acest sens, datorită caracterului imprevizibil al evoluţiei răspândirii COVID-19,În considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,În temeiul art.115 alin.(4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ART. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.88 din 4 februarie 2014, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul I, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:”(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Interne, se înfiinţează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Departamentul, structură operaţională, fără personalitate juridică, cu atribuţii de:a) coordonare integrată, cu caracter permanent, la nivel naţional, a activităţilor de protecţie civilă, de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, de asigurare a resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării provizorii de normalitate, inclusiv de prim ajutor calificat şi asistenţă medicală de urgenţă, în cadrul unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, denumite în continuare UPU/CPU, precum şi în cadrul structurilor SMURD şi serviciilor publice de ambulanţă, până la internarea în spital sau externarea din UPU/CPU;b) elaborare, coordonare şi evaluare metodologică a activităţii de formare profesională şi de educaţie continuă în domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în colaborare cu structurile specializate ale Ministerului Sănătăţii şi ale celorlalte instituţii sau structuri cu atribuţii în domeniu;c) coordonare şi evaluare metodologică a activităţii de formare profesională şi de educaţie continuă în domeniul intervenţiilor de salvare montană şi în mediul subteran speologic, precum şi a activităţilor de căutare-salvare canină în domeniul situaţiilor de urgenţă, în colaborare cu structurile specializate cu atribuţii în domeniu.’2. La articolul I, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin.(1 indice 1) – (1 indice 3), cu următorul cuprins:”(1 indice 1) Departamentul asigură monitorizarea, controlul operaţional şi inspecţia activităţii structurilor aflate în coordonare sau coordonare operaţională, implementarea proiectelor cu finanţare externă în domeniul situaţiilor de urgenţă, protecţiei civile şi al cooperării civil-militare, pentru care Departamentul sau structurile din coordonare au calitatea de beneficiari, precum şi implementarea managementului calităţii în cadrul structurilor din subordonare/coordonare şi coordonare operaţională.(1 indice 2) Departamentul asigură, sub coordonarea ministrului afacerilor interne, comunicarea publică în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al dezastrelor, potrivit domeniilor de competenţă ale structurilor aflate în coordonare sau coordonare operaţională.(1 indice 3) Procedura de elaborare, coordonare şi evaluare metodologică precum şi evaluare a activităţii de formare profesională şi de educaţie continuă în domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, se stabileşte prin ordin comun a ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii. ‘3. La articolul I, partea introductivă a alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:”(3) La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, coordonează”:4. La articolul I alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) Inspectoratul General de Aviaţie, cu excepţia misiunilor de ordine publică care sunt coordonate de către secretarul de stat pentru ordine publică.5. La articolul I, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Departamentul coordonează operaţional serviciile de ambulanţă judeţene, respectiv Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, UPU/CPU, serviciile publice Salvamont şi Salvaspeo şi activităţile de căutare-salvare canină în domeniul situaţiilor de urgenţă.6. La articolul I, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin.(4 indice 1) şi (4 indice 2), cu următorul cuprins:(4 indice 1) Departamentul, Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România şi Corpul Român Salvaspeo elaborează şi emit proceduri operaţionale comune în domeniul coordonării operaţionale şi metodologice precum şi a evaluării formării profesionale.(4 indice 2) Departamentul colaborează cu Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România, cu Corpul Român Salvaspeo şi cu asociaţiile de căutare-salvare canină în domeniul situaţiilor de urgenţă în vederea coordonării metodologice şi evaluării activităţii de formare profesională şi de educaţie continuă, precum şi a exerciţiilor la nivel naţional, regional sau transfrontalier în domeniul intervenţiilor de salvare montană şi în mediul subteran speologic.’7. La articolul I, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) În exercitarea atribuţiilor, Departamentul foloseşte personal încadrat în condiţiile legii, inclusiv prin detaşare, din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi din alte instituţii publice, după caz.8. La articolul I, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5 indice 1), cu următorul cuprins:(5 indice 1) În vederea realizării atribuţiilor specifice, Departamentul are în componenţă structuri funcţionale înfiinţate prin ordin al ministrului afacerilor interne.9. La articolul I, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) În exercitarea atribuţiilor, Departamentul colaborează cu celelalte ministere, autorităţi şi instituţii din cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.ART. II. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera f) se abrogă.2. La articolul 2, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) coordonarea operaţională – totalitatea măsurilor dispuse şi a acţiunilor desfăşurate de către factorii de decizie premergător şi pe timpul gestionării unei situaţii de urgenţă, în vederea organizării intervenţiei şi utilizării capabilităţilor disponibile într-o concepţie unitară, pentru atingerea obiectivelor stabilite.3. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) declararea stării de alertă;4. La articolul 4, alineatele (2)-(6) se abrogă.5. După articolul 4, se introduc şase noi articole, art.4 indice 1 – 4 indice 6 , cu următorul cuprins:Art. 4 indice 1 . – Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situaţie de urgenţă de amploare şi intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporţionale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia şi necesare pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor iminente la adresa vieţii, sănătăţii persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale şi culturale importante ori a proprietăţii.Art. 4 indice 2 . – (1) Starea de alertă se declară la nivel local, al municipiului Bucureşti, judeţean sau naţional, atunci când analiza factorilor de risc indică necesitatea amplificării răspunsului la o situaţie de urgenţă, pentru o perioadă limitată de timp, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.(2) Starea de alertă poate fi prelungită ori de câte ori analiza factorilor de risc indică necesitatea menţinerii răspunsului amplificat pentru o perioadă de timp suplimentară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.(3) Starea de alertă încetează, înainte de împlinirea termenului pentru care a fost declarată ori prelungită, atunci când analiza factorilor de risc indică faptul că nu mai este necesară menţinerea unui răspuns amplificat.(4) În aplicarea alin. (1) – (3) se analizează cumulativ următorii factori de risc:a) amploarea situaţiei de urgenţă, respectiv manifestarea generalizată a tipului de risc la nivel local, al municipiului Bucureşti, judeţean sau naţional;b) intensitatea situaţiei de urgenţă, respectiv viteza de evoluţie, înregistrată sau prognozată, a fenomenelor distructive şi gradul de perturbare a stării de normalitate;c) insuficienţa şi/sau inadecvarea capabilităţilor de răspuns;d) densitatea demografică în zona afectată de tipul de risc;e) existenţa şi gradul de dezvoltare a infrastructurii adecvate gestionării tipului de risc.Art. 4 indice 3 . – (1) Comitetul local pentru situaţii de urgenţă declară, cu acordul prefectului, starea de alertă la nivel local, precum şi prelungirea sau încetarea acesteia.(2) Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă la nivelul uneia sau mai multor localităţi din judeţ ori la nivelul întregului judeţ, precum şi prelungirea sau încetarea acesteia. Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă la nivelul municipiului Bucureşti.(3) Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă declară, cu acordul primministrului, starea de alertă la nivelul mai multor judeţe ori la nivel naţional, precum şi prelungirea sau încetarea acesteia.(4) Hotărârile privind declararea, prelungirea sau încetarea stării de alertă se fundamentează în baza analizei factorilor de risc prevăzuţi la art. 4 indice 1 de către grupurile de suport tehnico – ştiinţific constituite pe tipuri de risc.Art. 4 indice 4 . – La declararea stării de alertă şi pe durata acesteia comitetele pentru situaţii de urgenţă hotărăsc aplicarea, în condiţiile legii, a uneia sau mai multor măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns, pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor şi pentru diminuarea impactului tipului de risc.Art. 4 indice 5. – Hotărârile prin care se declară ori se prelungeşte starea de alertă, precum şi cele prin care se stabileşte aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă cuprind:a) baza legală;b) perioada stării de alertă;c) măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns, asigurarea rezilienţei comunităţilor şi diminuarea impactului tipului de risc necesar a fi aplicate, condiţiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor măsuri;d) instituţiile şi autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor, după caz.Art. 4 indice 6. – (1) Măsurile aplicate pe durata stării de alertă potrivit art.4 indice 4 se reevaluează în cazul instituirii stării de urgenţă potrivit art. 93 din Constituţia României, republicată, în baza analizei factorilor de risc prevăzuţi la art. 4 indice 1 .6. La articolul 6, după litera a) se introduce o nouă literă, lit.a indice 1), cu următorul cuprins:a indice 1) Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă;7. La articolul 7, alineatul (1), litera a indice 1) se modifică şi va avea următorul cuprins: a indice 1) Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă.8. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt organisme interinstituţionale cu rol decizional în managementul situaţiilor de urgenţă, hotărârile acestora având caracter obligatoriu pentru destinatarii acestora.9. Articolul 8 indice 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) În vederea adoptării deciziilor strategice necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de tipurile de risc stabilite prin hotărâre a Guvernului, se constituie şi funcţionează Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare Comitetul naţional, sub conducerea nemijlocită a prim-ministrului, în calitate de preşedinte.(2) Comitetul Naţional are trei vicepreşedinţi, după cum urmează:a) ministrul cu atribuţii în domeniul afacerilor interne;b) ministrul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice;c) şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.(3) Comitetul Naţional este un organism interinstituţional format din miniştri sau secretari de stat desemnaţi de aceştia şi conducători ai instituţiilor publice centrale sau persoane cu drept de decizie desemnate de aceştia, în funcţie de tipurile de risc gestionate sau funcţiile de sprijin repartizate în competenţă în cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.(4) În cazul situaţiilor de urgenţă de amploare şi intensitate deosebită sau în cazul dezastrelor, suportul decizional al Comitetului Naţional se asigură prin Centrul naţional de coordonare şi conducere a intervenţiei.(5) Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului naţional.10. La articolul 8 indice 1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:(6) Directorul general al Direcţiei generale management operaţional din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, au calitatea de membri ai Comitetului Naţional.(7) Organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.11. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(1) La nivelul Secretariatului General al Guvernului, al ministerelor, al altor instituţii publice centrale cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă, al municipiilor – cu excepţia municipiului Bucureşti -, oraşelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunelor se constituie centre operative pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare centre operative.(2) La Secretariatul General al Guvernului, precum şi la ministerele şi instituţiile publice centrale cu atribuţii şi funcţii de sprijin complexe în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, stabilite prin hotărâre a Guvernului, centrele operative se constituie ca structuri cu activitate permanentă.12. Articolul 15 indice 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Art.15 indice 1 (1) – Atunci când comandantul acţiunii este şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau persoana desemnată de acesta, coordonarea operaţională a situaţiilor de urgenţă la nivel naţional se realizează prin Centrul naţional de coordonare şi conducere a intervenţiei, care asigură suportul decizional pentru Comandantul acţiunii la nivel naţional şi pentru Comitetul Naţional.(2) Organizarea, funcţionarea şi componenţa Centrul naţional de coordonare şi conducere a intervenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.13. La articolul 20, literele a) şi c) se abrogă.14. La articolul 20, după litera n) se introduce o nouă literă, lit. o), cu următorul cuprins:o) propune Guvernului spre aprobare, Metodologia unitară de evaluare a pagubelor în situaţii de urgenţă / la dezastre, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.15. La articolul 20, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:f) hotărăşte, în baza propunerii şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, solicitarea/acordarea de asistenţă internaţională în cazul situaţiilor de urgenţă cu impact deosebit de grav, potrivit angajamentelor internaţionale asumate de România, cu avizul prim-ministrului şi informarea prealabilă a Preşedintelui României.16. La articolul 22, litera c) se abrogă.17. La articolul 23, litera c) se abrogă.18. La articolul 24, litera c) se abrogă.19. După articolul 24, se introduce un nou articol, articolul 24 indice 1, cu următorul cuprins:Art. 24 indice 1 – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a) coordonarea, în sistem integrat, a acţiunilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă;b) informarea operativă a ministrului afacerilor interne, a prim-ministrului României şi a preşedintelui României, după caz, asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă sau a producerii situaţiilor de urgenţă;c) monitorizarea, controlul operaţional şi inspecţia activităţii structurilor aflate în coordonare sau coordonare operaţională;d) coordonarea activităţilor, la nivel naţional, în domeniul rezilienţei comunităţilor;e) integrarea acţiunilor de prevenire, pregătire şi răspuns în situaţii de urgenţă;f) implementarea proiectelor cu finanţare externă în domeniul situaţiilor de urgenţă, protecţiei civile şi al cooperării civil-militare;g) implementarea managementului calităţii în sistemul naţional de urgenţă;h) coordonarea metodologică şi evaluarea activităţii de formare profesională şi de educaţie continuă în domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii;i) colaborarea cu instituţiile abilitate în asigurarea coordonării metodologice şi evaluării activităţilor de formare profesională şi de educaţie continuă în domeniul intervenţiilor de salvare montană şi în mediul subteran speologic;j) coordonarea activităţilor de acordare, solicitare şi/sau primire a asistentei / sprijinului internaţional în cazul situaţiilor de urgenţă de amploare;k) elaborarea şi supunerea spre aprobarea organismelor competente strategia naţională de dezvoltare a Sistemului National de Management al Situaţiilor de Urgenţă;l) coordonarea activităţii metodologice de formare în unităţile de învăţământ din cadrul structurilor aflate în coordonare;m) comunicarea publică în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al dezastrelor, sub coordonarea ministrului afacerilor interne, potrivit domeniilor de competenţă ale structurilor aflate în coordonare sau coordonare operaţională.20. La articolul 25, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:o) coordonează planificarea resurselor necesare gestionării situaţiilor de urgenţă la nivel naţional.21. La articolul 31, alineatele (1) şi (2) se abrogă.22. La articolul 35, alineatul (2) se abrogă.23. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:Art. 42. – (1) Hotărârile prin care se declară, se prelungeşte sau încetează starea de alertă, precum şi cele prin care se stabileşte aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă, la nivel naţional sau pe teritoriul mai multor judeţe, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar cele prin care se declară, se prelungeşte sau încetează starea de alertă, precum şi cele prin care se stabileşte aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă, la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, se publică în Monitorul Oficial al autorităţii administrativ-teritoriale respective şi intră în vigoare la data publicării.(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) se aduc neîntârziat la cunoştinţă populaţiei prin mijloacele de comunicare în masă, se difuzează pe posturile de radio şi de televiziune, în cel mult două ore de la adoptare şi sunt retransmise în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de alerta. (3) Hotărârile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.ART. III. – Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată prin Legea nr.363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne, care este ajutat de un prim-adjunct şi doi adjuncţi, numiţi prin ordin al ministrului afacerilor interne.2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) În subordinea Inspectoratului funcţionează instituţii de învăţământ, studii şi experimentări, unităţi şi subunităţi specializate, baze, ateliere şi depozite de asigurare tehnica, logistica şi de reparaţii.(2) In structura serviciilor de urgenţă profesioniste sau a unităţilor prevăzute la alin. (1) pot funcţiona unităţi de cazare a personalului şi a membrilor lor de familie pe timpul cât se află în misiune, concedii de odihnă sau tratament medical.(3) Unităţile prevăzute la alin.(1), care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 187 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pot dobândi personalitate juridică prin ordin al ministrului afacerilor interne.ART. IV. – Articolul 7 din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 22 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:Art. 7. – (1) Coordonarea în domeniul protecţiei civile se asigură de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.(2) Controlul şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul protecţiei civile se asigură, la nivel central, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, iar la nivel local, de către inspectoratele judeţene şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti Ilfov.ART. V. – În cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea ‘Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă’ şi acronimul ‘CNSSU’ se înlocuiesc cu denumirea ‘Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă’ şi, respectiv, cu acronimul ‘CNSU’.ART. VI. – Ordinul ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii privind stabilirea procedurii de elaborare, coordonare şi evaluare metodologică a activităţii de formare profesională şi de educaţie continuă în domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, prevăzut la art. I alin. (13 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.ART. VII. – (1) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul afacerilor interne, precum şi conducătorii ministerelor, autorităţilor şi instituţiilor publice centrale cu atribuţii şi funcţii de sprijin în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, modifică şi/sau completează ori propun Guvernului spre aprobare, după caz, actele normative subsecvente emise în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.(2) Până la intrarea în vigoare a modificărilor şi/sau completărilor prevăzute la alin. (1), se aplică prevederile actelor normative subsecvente emise anterior, în măsura în care nu contravin Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.ART. VIII. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare”.
AGERPRESCitește mai departe

Premierul Orban a convocat Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

Premierul Orban a convocat Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

”Prim-ministrul Ludovic Orban a convocat Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă joi, 14 mai a.c, ora 20:00 la sediul MAI”, a anunțat Guvernul.

Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă funcționează, de joi, sub conducerea premierului şi va avea 3 vicepreşedinţi – ministrul de Interne, ministrul Lucrărilor Publice şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.Citește mai departe