Calificativele la probele orale și digitale, pe baza mediilor anuale

Calificativele la probele orale și digitale, pe baza mediilor anuale

Competențele lingvistice și digitale, pe baza mediilor anuale
Ministerul Educaţiei a emis metodologia de echivalare
Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/maternă se stabileşte în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal, la disciplina Limba şi literatura română/Limba şi literatura maternă.

Astfel, prin recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la disciplina Limba şi literatura română/Limba şi literatura maternă, în clasele a IX-a – a XII-a, candidaţilor li se acordă următoarele niveluri de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/maternă:

utilizator mediu: pentru media cuprinsă între 5 şi 6,99;

utilizator avansat: pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49;

utilizator experimentat: pentru media cuprinsă între 8,50 şi 10.

Totodată, nivelul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională din cadrul probei C se stabileşte prin echivalarea nivelului de competenţă lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal, la limba modernă de circulaţie internaţională aleasă pentru susţinerea probei.

Media aritmetică a mediilor anuale obţinute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulaţie internaţională din anii şcolari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învăţământului liceal.

Nivelul unic de competenţă se identifică, în raport cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul european comun de referinţă pentru limbi şi se acordă conform următoarei grile:

calificativul A1: pentru media cuprinsă între 5 şi 5,99;

calificativul A2: pentru media cuprinsă între 6 şi 6,99;

calificativul B1: pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49;

calificativul B2: pentru media cuprinsă între 8,5 şi 10.

Nivelul de competenţă digitală din cadrul probei D se stabileşte calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de acesta la disciplina tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a. Nivelul de competenţă digitală se acordă conform următoarei grile:

utilizator începător: pentru media cuprinsă între 5 şi 5,99;

utilizator de nivel mediu: pentru media cuprinsă între 6 şi 6,99;

utilizator avansat: pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49;

utilizator experimentat: pentru media cuprinsă între 8,50 şi 10.

Potrivit news.ro, candidaţii care nu au studiat disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor sau echivalente vor susţine proba de evaluare a competenţelor digitale (proba D) în baza Procedurii Centrului Naţional de Examinare şi Evaluare nr. 177/2019 pentru organizarea şi desfăşurarea probei de evaluare a competenţelor digitale (proba D).

Candidaţii care au promovat examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal – proba C.

De asemenea, candidaţii care au promovat examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor digitale – proba D.

În articolul :Citește mai departe

Bacalaureat 2020. Cum se stabilește punctajul competențelor lingvistice și digitale

Bacalaureat 2020. Cum se stabilește punctajul competențelor lingvistice și digitaleMinisterul Educației și Cercetării a emis metodologia de echivalare/recunoaștere a nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale pentru examenul național de Bacalaureat – sesiunea 2020.

Comisiile de Bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență, la probele de profil din cadrul examenului național de Bacalaureat (2020), în perioada 11 – 17 iunie 2020. Decizia este prevăzută în metodologia specifică, aprobată prin ordin al ministrului Monica Anisie. Potrivit acestui document, nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina Limba și literatura română/Limba și literatura maternă.
Astfel, prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la disciplina Limba și literatura română/Limba și literatura maternă, în clasele a IX-a – a XII-a, candidaților li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:
• utilizator mediu: pentru media cuprinsă între 5 și 6,99; • utilizator avansat: pentru media cuprinsă între 7 și 8,49; • utilizator experimentat: pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.

Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei.
Media aritmetică a mediilor anuale obținute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulație internațională din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal. Nivelul unic de competență se identifică, în raport cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul european comun de referință pentru limbi și se acordă conform următoarei grile:
• calificativul A1: pentru media cuprinsă între 5 și 5,99; • calificativul A2: pentru media cuprinsă între 6 și 6,99; • calificativul B1: pentru media cuprinsă între 7 și 8,49; • calificativul B2: pentru media cuprinsă între 8,5 și 10.Nivelul de competență digitală din cadrul probei D se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de acesta la disciplina tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a. Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:
• utilizator începător: pentru media cuprinsă între 5 și 5,99; • utilizator de nivel mediu: pentru media cuprinsă între 6 și 6,99; • utilizator avansat: pentru media cuprinsă între 7 și 8,49; • utilizator experimentat: pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.
Candidații care nu au studiat disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau echivalente vor susține proba de evaluare a competențelor digitale (proba D) în baza Procedurii Centrului Național de Examinare și Evaluare nr. 177/2019 pentru organizarea și desfășurarea probei de evaluare a competențelor digitale (proba D).
Candidații care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal – proba C.

De asemenea, candidații care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor digitale – proba D.Citește mai departe

Evaluarea Naţională și BAC 2020. Iohannis anunță o a doua sesiune pentru examenele naționale

Evaluarea Naţională și BAC 2020. Iohannis anunță o a doua sesiune pentru examenele naționalePreședintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, organizarea unei a doua sesiuni pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, pentru elevii care nu vor putea susține examenele naționale în iunie.

Iohannis a anunțat, joi, la Palatul Cotroceni, noile măsuri de relaxare ce vor intra în vigoare începând cu data de 1 iunie, decise într-o ședință cu premierul Ludovic Orban și alți miniștri din cabinet.Una dintre decizii vizează examenele naționale pentru elevii din clasele a VIII-a și a XII-a, Evaluarea Națională și Bacalaureat 2020, care vor avea loc potrivit calendarului stabilit inițial.Astfel, Evaluarea Națională 2020 va avea loc începând cu data de 15 iunie, în timp ce examenul de BAC 2020 va avea loc din data de 22 iunie. 
“Examenele naționale vor avea loc fizic, așa cum au fost anunțate. Evaluarea Națională va avea loc din 15 iunie, după care vor avea loc examenele de Bacalaureat”, a spus Iohannis. Pro TVEvaluarea Națională 2020. A doua sesiune pentru elevii bolnavi
 Președintele Klaus Iohannis a anunțat că s-a decis ca pentru elevii care întâmpină probleme de sănătate și nu pot susține Evaluarea națională în luna iunie va fi organizată o a doua sesiune, începând din data de 29 iunie.”Este posibil să fie copii care sunt bolnavi sau să se constate atunci când vin la examena că au febră și nu pot intra. Am considerat că trebuie o soluție. Pentru copiii care sunt bolnavi va avea loc o a doua sesiune pentru Evaluarea Națională, care va avea loc din 29 iunie”, a precizat președintele.Iohannis a menționat că o decizie similară s-a luat și în cazul examenului de Bacalaureat 2020.Astfel, absolvenții clasei a XII-a care nu vor putea susține probele scrise începând cu data de 22 iunie, din cauza că sunt bolnavi sau au temperatură, vor putea participa la a doua sesiune, care va avea loc în august.
“Și pentru bacalaureat va fi o a doua sesiune, în august, așa cum era organizată în mod obișnuit. Cu toții vom reuși să depășim cu bine acestă perioadă dacă vom respecta distanțarea fizică, ne vom spăla pe mâini, a mai spus Iohannis.Citește mai departe

Proiect de lege pentru anularea Evaluării Naționale și Bacalaureatului. Cu ce ar putea fi înlocuite

Proiect de lege pentru anularea Evaluării Naționale și Bacalaureatului. Cu ce ar putea fi înlocuiteUn proiect de lege care propune anularea Evaluării Naționale și Bacalaureatului în situații ca cea în care România se află în prezent, respectiv starea de urgență sau starea de alertă, a fost depus în Parlament.

Petru Movilă, deputat al Partidului Mișcarea Populară, a depus în Parlament, pe data de 13 mai, un proiect de lege pentru completarea Legii Educației, prin care se propune anularea examenelor naționale în caz de stare de urgență sau stare de alertă.Potrivit acestei propuneri legislative, Evaluarea Națională și Bacalaureatul ar urma să fie înlocuite cu mediile și rezultatele obținute de elevii clasei a VIII-a cu cele în clasele V-VIII, iar pentru absolvenții clasei a XII, cu cele din clasele IX-XII.Proiectul de lege poate fi consultat la finalul acestui articolPropunerea legislativă are un articol unic, după cum urmează:
“Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. La articolul 74, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5 1), cu următorul cuprins:(5 1) Prin excepție, în cazuri justificate reprezentate de declanșarea stării de urgență, stării de alertă, precum și de consecințele/efectele generate de acestea asupra sistemului de învățământ, pe termen scurt, mediu și lung, Ministerul Educației și Cercetării poate înlocui probele expres stipulate la alineatul (5) prin echivalarea cu mediile obținute și rezultate din promovarea claselor V-VIII pentru fiecare candidat sau cu orice formă care să aibă la bază calculul mediilor rezultate din promovarea claselor V-VIII, pentru fiecare candidat, ori care să aibă la bază calculul mediilor obținute la disciplinele specifice pentru care sunt stabilite probe conform alineatului (5), prin aplicarea unei metodologii elaborate la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.2. La articolul 77, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4 1), cu următorul cuprins:(4 1) Prin excepție, în cazuri justificate reprezentate de declanșarea stării de urgență, stării de alertă, precum și de consecințele/efectele generate de acestea asupra sistemului de învățământ, pe termen scurt, mediu și lung, Ministerul Educației și Cercetării poate înlocui probele expres stipulate la alineatul (4) prin echivalarea cu mediile obținute și rezultate din promovarea claselor IX-XII pentru fiecare candidat sau cu orice formă care să aibă la bază calculul mediilor rezultate din promovarea claselor IX-XII, pentru fiecare candidat, ori care să aibă la bază calculul mediilor obținute la disciplinele specifice pentru care sunt stabilite probe conform alineatului (4), prin aplicarea unei metodologii elaborate la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.”.Proiectul de lege a primit aviz favorabil
Proiectul de lege a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ al Camerei Deputaților, care însă a adus unele modificări.Avizul Consiliului Legislativ poate fi consultat la finalul acestui articol
Astfel, Consiliul Legislativ a avertizat că “media obținută la Evaluarea Națională are o pondere semnificativă în stabilirea mediei pentru admiterea la liceu, iar eliminarea acestui criteriu și introducerea unuia nou, pentru elevii din anul școlar 2019-2020, cu scurt timp înainte de examene, ar putea fi interpretat ca o încălcare a principiului neretroactivității legii consacrat de articolul 15 din Constituție, prin aceea că elevii nu au cunoscut această regulă de admitere la liceu în momentul intrării în ciclul gimnazial”.În plus, “eliminarea unei metode prin care se asigură evaluarea obiectivă a elevilor, prin stabilirea unor subiecte unice la nivel național și a unui barem unic de notare, ar putea ridica probleme și din perspectiva art. 16 alin.(1) din Legea fundamentală, referitor la egalitatea în drepturi a cetățenilor”, se mai arată în avizul Consiliului Legislativ.De asemenea, potrivit avizului, echivalarea examenelor ar însemna că toți absolvenții care au picat Bacalaureatul în anii trecuți „ar urma acum să fie promovați”.“Totodată, soluțiile legislative propuse nu au în vedere situația absolvenților de liceu din anii anteriori, care nu au promovat examenul de bacalaureat. Astfel, prin luarea în considerare a mediilor obținute la promovarea claselor IX-XII, ar fi înfrântă chiar rațiunea organizării acestui examen, întrucât toți acești absolvenți ar urma să fie promovați”, avertizează Consiliul Legislativ.Pe 20 mai, proiectul de lege a fost înregistrat la Camera Deputaților pentru dezbatere, data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final fiind 3 iunie 2020.Citește mai departe

Peste 10.000 de elevi din București se întorc la școală. Câți profesori au acceptat să predea

Peste 10.000 de elevi din București se întorc la școală. Câți profesori au acceptat să predeaPeste 10.000 de elevi de la școlile și liceele din București revin în unitățile de învățământ, în perioada 2-12 iunie, în vederea pregătirii pentru susținerea examenelor naționale.

Anunțul a fost făcut de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, care informează că, pentru organizarea acestor activități, a comunicat instituțional cu reprezentanții autorităților locale, ai Direcției de Sănătate Publică, ai Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, precum și cu directorii unităților de învățământ, care au elaborat proceduri specifice de organizare a activităților educaționale în contextul pandemiei cu noul coronavirus.Până la acest moment, și-au anunțat participarea fizică la activitățile educaționale organizate de unitățile de învățământ:- 7.156 de elevi înscriși în clasa a VIII-a și 882 de profesori care predau discipline de examen în învățământul secundar inferior- 5.666 de elevi înscriși în clasele a XII-a zi și a XIII-a seral/fără frecvență, precum și un număr de 1090 de profesori care predau discipline de examen în învățământul secundar superior.
“Precizăm că, pentru elevii care nu vor participa fizic la activitățile de pregătire în vederea susținerii examenelor naționale, vor fi organizate activități de pregătire online sau de pregătire alternativă. Conducerea Inspectoratului Școlar al Municipiului București asigură elevii și părinții, precum și cadrele didactice, că toate unitățile de învățământ sunt pregătite să organizeze activitățile educaționale premergătoare examenelor naționale, în condițiile prevăzute de ordinul Ministerului Educației”, se arată în comunicat.Elevii clasei a VIII-a vor susține Evaluarea națională 2020 începând cu data de 15 iunie, potrivit calendarului oficial aprobat pentru acest examen național.De cealaltă parte, absolvenții clasei a XII-a vor începe, din data de 22 de iunie, probele scrise pentru Bacalaureat 2020.Guvernul va asigura măști de protecție pentru elevi
 Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, că ministerul se află în procedură de achiziţie pentru măşti astfel încât în 2 iunie, atunci când elevii revin la şcoală pentru cursurile de pregătire, să aibă măştile necesare în fiecare unitate de învăţământ.Premierul Ludovic Orban a cerut ministerelor să finalizeze procedurile de licitaţie pentru a distribui măştile către populaţie.
”Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii, aveţi grijă că aveţi obligaţia de a finaliza procedurile de licitaţie, dar şi de a distribui măştile, Ministerul Educaţiei, cel târziu până la data de 1 iunie trebuie să ajungă la şcoli, iar Ministerul Sănătăţii, în momentul în care aveţi solicitările, datele de la administraţiile locale – şi aici trebuie să se mişte rapid direcţiile de sănătate publică, trebuie să lansaţi imediat procedura de licitaţie astfel încât să putem să distribuim măştile către cele 2,3 milioane de persoane aflate în stare de vulnerabilitate”, a afirmat Orban.

Premierul a solicitat ca lucrurile să se mişte repede pentru că pot apărea probleme de distribuţie în teritoriu.
”Datele trebuie să fie transmise şi de administraţiile locale pentru că ei au evidenţa persoanelor, le confruntaţi cu datele de la Ministerul Muncii privind persoanele cu dizabilităţi, privind persoanele care sunt beneficiarii pensiei sociale şi trebuie să faceţi estimarea cantităţii totale de măşti şi trebuie lansată procedura, că va fi o cantitate mare. Gândiţi-vă dacă distribuim 50 de măşti către 2,3 milioane de cetăţeni români va fi o cantitate mare şi după aia vom avea inclusiv probleme logistice de distribuţie în teritoriu astfel încât noi trebuie să ne mişcăm mai repede”, a mai spus Orban.
De asemenea, ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a afirmat că în 2 iunie elevii care vin la cursurile de pregătire vor avea măştile necesare.
”Suntem în plină desfăşurare a procedurii de achiziţie pentru măşti în aşa fel încât pe data de 2 iunie, atunci când elevii revin la şcoală pentru cursurile de pregătire, să aibă măştile necesare în fiecare unitate de învăţământ”, a declarat Anisie.Citește mai departe

Măsuri stricte pentru BAC și Evaluarea Națională 2020. Fiecare elev va fi supus termoscanării

Măsuri stricte pentru BAC și Evaluarea Națională 2020. Fiecare elev va fi supus termoscanăriiElevii din anii terminali se pregătesc pentru examenele din vară, care se vor desfășura în condiții cu adevărat speciale.

Ministerul Educației a făcut public calendarul probelor și lista de reguli.În sălile de examen pentru Bacalaureat și Evaluarea națională, băncile vor fi amplasate la doi metri distanță. Elevii vor purta masca și, pentru prima dată, vor putea depune contestații online. În unele școli din Capitală, autoritățile au montat separatoare de plastic pe mese. Pro TVPrimele emoţii le vor avea elevii de clasa a VIII-a. Peste două zile, pe 27 mai, se va afişa oferta educaţionala pentru licee.
Apoi, pe 15, 17 şi 18 iunie sunt programate probele scrise la Evaluare Naţională. După ce scapă de examen, părinţii şi absolvenţii vor completa fişele de înscriere între 2 și 6 iulie, iar repartizarea computerizată va avea loc pe 10 iulie 2020. Pro TVBAC 2020. Fiecarui elev i se va măsura temperatura
 Cât despre Bacalaureat 2020, prima probă, echivalarea şi recunoaşterea competentelor lingvistice şi digitale, se va desfăşura între 11 şi 17 iunie.Reprezentii ministerului Educaţiei caută o formă pentru că elevii să nu mai vină la şcoala pentru aceste probe, iar echivalarea să se facă automat, după anumite criterii. Elevii vor susţine apoi, începând cu 22 iunie examenele scrise. Nu oricum, ci în condiţii nemaiîntâlnite. Pro TVFaţă de cum arată o sală de clasă în mod normal, pentru examenul de Bacalaureat 2020 mai bine de jumătate din bănci vor dispărea. Asta pentru că ordinul ministerului spune că între bănci trebuie să fie o distanţă de doi metri, față spate, stânga, dreapta. Înainte ca elevii să intre în clasă, toate suprafeţele, băncile, catedră, mânerele sau pervazul vor fi dezinfectate.”
Cristian Tănase, purtător de cuvânt al Ministerului Educației: “Vor primi o mască de protecţie, vor merge să se dezinfecteze, se vor spăla pe mâini, vor intra în sala de clasă. La final, vor ieşi pe un traseu delimitat, la fel cum vor intra în unitatea de invațământ.Cum s-au pregătit școlile pentru examenele naționale
 Una dintre cele mai mari școli din Capitală a fost deja pregătită pentru primirea elevilor la pregătire, dar şi pentru susţinerea examenelor.Încă de la intrarea în şcoală a fost instalat un tunel dezinfectant şi a fost stabilit un traseu special care să împiedice aglomerarea. Elevii vor avea la dispoziţie covoraşe dezinfectante şi vor fi întâmpinaţi de asistenţi medicali, li se va lua temperatura şi vor primi tot aici măşti de protecţie.Elevii se vor îndrepta spre sălile de clasă pe un traseu bine delimitat. Într-o sală vor intra maximul 10 elevi iar în această şcolă băncile au fost dotate cu geamuri de plexiglas.Elevii care au febra înainte de examen sau cei bolnavi de COVID-19 vor putea să dea examenul în condiţii speciale, norme la care lucrează acum ministerul cu specialişti de la DSP.Pentru prima dată, anul acesta, elevii vor putea să depună contestaţiile online, pe 30 iunie şi 1 iulie. Pe 5 iulie, se afișează rezultatele finale.Citește mai departe

Bacalaureat 2020. Măsuri luate în sălile de examen pentru a preveni răspândirea infecției cu coronavirus

Bacalaureat 2020. Măsuri luate în sălile de examen pentru a preveni răspândirea infecției cu coronavirusMonica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, a aprobat, prin ordin, noul calendar de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat 2020.

 Astfel, în noul ordin sunt prevăzute și măsuri speciale pentru examenul de bacalaureat 2020, în contextul epidemiologic actual, respectiv cel legat de noul coronavirus.Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, se consideră centru de examen pentru bacalaureat 2020 unitatea de învățământ la care s-au înscris cel puțin 30 de candidați proveniți din seria curentă și/sau din seriile anterioare.Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a fi centru de examen, astfel încât să fie evitate infectările cu coronavirus, sunt următoarele:
• organizarea sălilor de examen să se realizeze astfel încât, în fiecare sală, candidații să fie repartizați la o distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, stânga/dreapta – față/spate;• sălile de examen bacalaureat 2020 și sălile în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeași clădire;• sălile dețin sisteme de supraveghere audio-video.Până la data de 8 iunie 2020, Comisia județeană de bacalaureat 2020/a municipiului București va nominaliza centrele de examen dintre unitățile de învățământ care îndeplinesc condițiile enumerate mai sus și centrele zonale de evaluare, precum și unitățile de învățământ arondate acestora.Centrele zonale de evaluare se organizează pentru minimum 500 de candidați și maximum 1.000 de candidați.Condiții și măsuri speciale de examen bacalaureat 2020, anti coronavirus
 Elevii care se află în izolare sau cei confirmați pozitiv cu noul coronavirus, dar și cei care au diferite afecțiuni cronice sau cei care prezintă un risc crescut de infecție/de a dezvolta complicații asociate infecției Sars-CoV-2 vor susține probele pentru examenul național de Bacalaureat 2020 conform unei proceduri speciale, elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății.
Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor realiza în perioada 11-17 iunie 2020, conform unei metodologii realizate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și aprobate prin ordin de ministru.Pentru examenul național de Bacalaureat 2020, supravegherea probelor scrise va fi asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un profesor asistent.  Citește mai departe

Bacalaureat 2020. Când încep probele scrise

Bacalaureat 2020. Când încep probele scriseMinistrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, a aprobat, prin ordin, noul calendar de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat 2020. Documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor realiza în perioada 11-17 iunie 2020, conform unei metodologii realizate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și aprobate prin ordin de ministru.Pentru examenul național Bacalaureat 2020, supravegherea probelor scrise va fi asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un profesor asistent.Comisiile județene de bacalaureat/a municipiului București, comisiile de bacalaureat 2020 din centrele de examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, comisia județeană/a municipiului București de contestații au obligația aplicării întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securității igienico-sanitare a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2020.Când încep probele scrise la bacalaureat 2020
 
Elevii înscriști la examenul de bacalaureat 2020 vor da primele probe scrise în 22 iunie, când le vor fi evaluate cunoștiințele despre limba și literatura română. Apoi, a doua zi, probele scrise continuă cu limba și literatura maternă, urmând ca în 24 iunie, elevii înscriși la bacalaureat 2020 să dea probe scrise la ”proba obligatorie a profilului”.De asemenea, în 25 iunie sunt alte probe scrise, respectiv ”proba la alegere a profilului și a specializării”.CALENDARUL examenului național de bacalaureat 2020
-► 3 – 10 iunie 2020 Înscrierea candidaților-► 11 – 17 iunie 2020 Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale-► 22 iunie 2020 Limba și literatura română – proba E a) – proba scrisă-► 23 iunie 2020 Limba și literatura maternă – proba E b) – proba scrisă
-► 24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E c) – proba scrisă-► 25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului și a specializării – proba E d) – proba scrisă-► 30 iunie 2020 Afișarea rezultatelor la probele scrise – până la ora 12:00-► 30 iunie 2020 Depunerea contestațiilor în intervalul orar 16:00 – 20:00-► 1 iulie 2020 Depunerea contestațiilor în intervalul orar 8:00 – 12:00-► 1 – 4 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor-► 5 iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale Pro TVCitește mai departe

Bacalaureat 2020. Metode noi de pregătire găsite de elevi pentru Bac, în timpul pandemiei

Bacalaureat 2020. Metode noi de pregătire găsite de elevi pentru Bac, în timpul pandemieiMai sunt câteva săptămâni până la Bacalaureat, iar elevii s-au adaptat și au găsit metode noi de pregătire.

S-au organizat în grupuri pe facebook și rezolvă împreună exercițiile complicate. De multe ori, îi ajută și profesorii de la facultățile la care vor să se înscrie după liceu.Cristina este eleva în clasa a 12-a în Zalău şi nu a mai putut să meargă la meditaţii, din cauza pandemiei. Aşa că s-a alăturat unui grup pe Facebook, unde elevii fac schimb de experienţă.Cristina Rus, elevă clasa a XII-a: “Ne pozam exerciţiul, îl postam şi fiecare cum ştie, mă ajută, îmi explica pe foaie, sau ne mai sunam video. Îi greu de acasă să înveţi. Îi de folos grupul, chiar e de folos. După trei luni de stat în casă, crede-mă că eşti cu psihicul la pământ. Nu mai ai chef să dai niciun bac.Livia învaţa la un liceu din Drobeta Turnu Severin. Şi pentru ea grupul de Facebook a fost de mare ajutor.
Livia Floria, elevă clasa a XII-a: “Ne ajutăm între noi destul de mult. Şi la comentarii, şi mate mai ales. Recent am întâmpinat o problemă la un exerciţiu la matematică. Am postat o cerinţă ca imagine pe acest grup, şi un coleg mi-a răspuns prin comentarii cu rezolvare.În joc au intrat şi profesori universitari care oferă meditaţii gratuit. Astfel pot atrage tineri bine pregătiţi la facultăţile unde predau.Alexandru Bobe, prorector Universitatea Ovidius Constanța: “Ne face o plăcere deosebită să îi ajutăm. Are un beneficiu fantastic acest fapt pentru că reuşesc să intre cu succes elevi din mai multe judeţe”Colaborarea s-a dovedit utilă pentru că tinerii şi-au mărit şi grupul de prieteni în timp ce au făcut schimb de experienţă.Citește mai departe

Ce fac elevii, dacă în dimineața examenelor, au temperatura de 37,4 grade?

Ce fac elevii, dacă în dimineața examenelor, au temperatura de 37,4 grade?
Disputa din spațiul public legată de legalitatea măsurării temperaturii la intrarea în spații publice aglomerate a dat naștere și altor dezbateri și îngrijorări: ce fac elevii dacă în dimineața când au de susținut examenele vor avea, din varii motive, temperatura ceva mai ridicată decât limita de 37,3 grade impusă pentru a le fi permis accesul în școală?  „În legătură cu elevii este o problemă mai complicată, pentru că Bacalaureatul și Evaluarea Națională de anul acesta sunt total diferite decât bacalaureatele și examenele de până acum. Vor da examen numai din materia învățată în primul semestru și dacă nu vor fi lăsați să-și dea examenul anul acesta, la anul nu vor mai da în aceleași condiții examenele și e o mare problemă”, a declarat la Digi24 fostul președinte al Curții Constituționale. Augustin Zegrean.„Ar trebui ca Ministerul Învățământului și în general cei care organizează astfel de examene să găsească soluții. Poate că o soluție ar fi ca cei care sunt depistați cu temperatură în ziua aceea să fie dirijați în alte săli decât cei fără temperatură, de exemplu, dar în niciun caz nu ar trebui înlăturați de la examene, pentru că există această problemă specială anul acesta. În plus, dacă ar da la toamnă examenul, când le-ar trece febra, ar fi o problemă cu repartizarea lor în licee, pentru că locurile s-ar ocupa în liceele bune, facultățile și-ar ocupa locurile, deci ar fi o mare problemă pentru ei. Vor trebui găsite soluții, pentru că dacă acei copii se duc până la școală înseamnă că sunt apți de a da examen”, a arătat Augustin Zegrean.   Ordin: Acces interzis în școli pentru persoanele cu temperatura mai mare de 37,3 grade CelsiusÎn urma instituirii stării de alertă, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății au dat un ordin comun în care se spune că în unitățile de învățământ „nu este permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 grade Celsius”.În schimb, elevii care sunt diagnosticaţi cu COVID-19 pot susţine examenele de Bacalaureat sau Evaluare naţională cu măsuri de siguranţă, a explicat, la începutul lunii, la Digi24, ministrul educaţiei, Monica Anisie. „Aceştia (n.r -. copiii diagnosticaţi cu COVID-19) pot da examenul în condiţii de siguranţă, izolaţi, singuri în sala respectivă. De fapt, şi până acum se putea da examenul de Bacalaureat sau Evaluare naţională cu măsuri de siguranţă, chiar şi în spital. Metodologia prevede şi acest lucru”, a spus Anisie.Avocatul Poporului: „O fi normal?”Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat în emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că este îngrijorată mai degrabă în legătură cu consecințele acestei măsuri a termoscanării și a limitei impuse pentru temperatură, la recomandarea OMS, de 37,3 grade. Ea a spus că o persoană poate avea febră din varii motive și a dat ca exemplu inclusiv situația elevilor, care, dacă au o temperatură de 37,4 grade în dimineața examenelor – poate de emoții, poate pentru că au învățat toată noaptea – nu vor mai fi primiți în concurs.„Elevii aceia, dacă vor fi excluși, dacă nu vor fi primiți în sala de examen, strict pentru că au avut în dimineața aceea 37,4 grade, o fi normal? Adică, din punctul acesta de vedere, eu cred că trebuie să ne gândim un pic mai bine. Consecințele, mai ales, sunt cele care mă pun pe mine pe gânduri și-mi dau o stare nu neapărat de bine”, a arătat Renate Weber.De altfel, Renate Weber, a declarat pentru Digi24.ro că a primit „zeci de sesizări de la cetățeni, oameni politici și nu numai” privind măsurarea temperaturii la intrarea în spații închise unde există o aglomerare de oameni. Acestea sesizări sunt în studiu și Avocatul Poporului urmează să ia o decizie dacă să sesizeze Curtea Constituțională, a spus Renate Weber pentru Digi24.ro.O altă situație nereglementată: angajatul care are temperaturăO altă situație nereglementată este ce se întâmplă cu angajații care au temperatura mai mare de 37,3 grade și, conform legislației în vigoare, nu trebuie lăsați să intre în întreprindere. Nu este clar dacă ziua respectivă este plătită sau nu.„Nu ar trebui să ne prindă toate pe nepregătite. Și iarna ne prinde întotdeauna pe nepregătite pe noi. Legislația trebuia de mult pregătită pentru așa ceva. Nu trebuie să aștepți să vină pandemia ca în timpul ei să faci legi. Sigur că nu poți să prevezi totul de la început sau cu mulți ani în urmă, dar lucrurile acestea ar trebui să fie reglementate. Există un Cod al muncii în care ar putea să scrie ce se întâmplă dacă într-o zi un angajat nu este primit la muncă. Și dacă tot nu este scris acum, au făcut o grămadă de ordonanțe și de legi în perioada aceasta și puteau să le ia în considerare, pentru că nu va dura numai o lună starea aceasta de alertă, va dura mai mult, văd că medicii ne spun că acest virus o să ne mai bântuie multă vreme”, a declarat pentru Digi24 Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale.El spune, în schimb, că din punct de vedere constituțional, așa-numita „termoscanare” i se pare în regulă. „Nu poate să spună nimeni că îi este încărcat un drept, dacă este supus acestei proceduri de măsurare a temperaturii la intrarea într-un magazin, pentru că suntem într-o pandemie, în toate țările se procedează în felul acesta. Omul are la dispoziție și alte soluții dacă nu vrea să intre în magazin, poate să meargă la un alt magazin”, a arătat fostul judecător CCR.El recunoaște, însă, că sunt niște lucruri care ar trebui mai clar reglementate. „Nu mi se pare normal să nu-l lase în farmacie pe cel care are temperatură, pentru că de-aia se duce acolo, să-și cumpere medicamente”, a declarat Augustin Zegrean la Digi24.Editor: Luana PăvălucăCitește mai departe