June 20, 2021

Știri pe bune

Informații de ultima oră

Unitățile de învățământ din Topalu intră în scenariul 1 de funcționare

3 min read
CJSU a fost convocat în sistem electronic, luni, 7 iunie a.c., pentru votarea hotărârii nr. 91 care prevede modificarea a două scenarii de funcționare (din scenariul 2, în scenariul 1) a unităților de învățământ din localitatea Topalu, ca urmare a scăderii ratei de incidență cumulată la 14 zile sub pragul de 1/1.000 locuitori.Astfel, începând cu data de 8 iunie a.c., 496 de unități de învățământ din județul Constanța vor funcționa în scenariul 1, 6, în scenariul 2, nouă unități de învățământ au activitatea suspendată și cinci vor urma cursurile online, din cauza infrastructurii.Iată textul hotărârii:COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚAHOTĂRÂREAvând în vedere:- Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și actualizată- Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, modificată și actualizată- Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, modificat și actualizat- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare- Prevederile HCNSU nr. 25/28.04.2021- Prevederile Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare- Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr. R16825/07.06.2021- Propunerea privind modificarea scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor pentru 2 unități de învățământ, înaintată de către Inspectoratul Școlar Județean ConstanțaÎn conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţăComitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța hotărăşte:Art. 1 – Se aprobă propunerea privind modificarea a 2 scenarii de organizare și desfășurare a cursurilor, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având în vedere scăderea ratei incidenței cumulate la 14 zile.Art. 2 – Inspectoratul Școlar Județean Constanța va comunica prezenta hotărâre tuturor unităților de învățământ din județul Constanța.Art. 3 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța și unităților administrativ-teritoriale din județul Constanța.Anexa hotărârii cu unitățile de învățământ poate fi consultată AICI.A.F.Citește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.