June 13, 2021

Știri pe bune

Informații de ultima oră

Evaluarea Națională 2021. Care este formula de calcul a mediei pentru admiterea la liceu

2 min readLegea prevede două anexe prin care se explică metoda de calcul a mediei de admitere la liceu.

 Potrivit anexei nr.1 a ordinul MECTS nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, media generală se calculează după cum urmează:- Media generală la Evaluarea Națională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.- Media generală la Evaluarea Națională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele obținute la Evaluarea Națională sunt inferioare notei cinci.
– Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci.- Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a și media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.De asemenea, în cea de-a doua anexă la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, se arată formula de calculu a mediei de admitere utilizate pentru admiterea în clasa a IX-a.Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.Calculul mediei de admitere se face astfel:MA = 0,2 × ABS + 0,8 × ENunde:
MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a. Calendarul pentru Evaluarea Națională 2021
 22 iunie 2021 – proba de limba şi literatura română; 24 iunie 2021 – proba la matematică; 25 iunie 2021 – proba de limba şi literatura maternă; 29 iunie 2021 (până la ora 14.00) – afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor; 29 iunie 2021 (orele 16.00 – 19.00) – 30 iunie 2021 (orele 8.00 – 12.00) – depunerea contestaţiilor; 30 iunie – 4 iulie 2021 – soluţionarea contestaţiilor; 4 iulie 2021 – afişarea rezultatelor finale.  Citește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.