May 9, 2021

Știri pe bune

Informații de ultima oră

GATA VACANȚA! CUM vor învăța ELEVII, la Constanța

3 min read
În cadrul CJSU, a fost votată hotărârea nr. 67 care prevede aprobarea scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Constanța și în structurile arondate. Astfel, începând cu data de 5 mai a.c., 209 unități de învățământ din județul Constanța vor funcționa în scenariul 1, 293, în scenariul 2, nouă unități de învățământ au activitatea suspendată și cinci vor urma cursurile online, din cauza infrastructurii.Iată textul hotărârii:COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚAHOTĂRÂREAvând în vedere:- Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și actualizată- Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, modificată și actualizată- Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, modificat și actualizat- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19- Prevederile HCNSU nr. 25/28.04.2021- Ordinul comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare- Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr. R 16825/30.04.2021- Propunerea privind scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Constanța și în structurile arondate începând cu data de 05.05.2021, înaintată de către Inspectoratul Școlar Județean ConstanțaÎn conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţăComitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța hotărăşte:Art. 1 – Se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Constanța și în structurile arondate începând cu data de 05.05.2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Art. 2 – Scenariul de funcționare al fiecărei unități de învățământ din județul Constanța, se va actualiza pe parcursul anului școlar, în funcție de evoluția epidemiologică, cu respectarea prevederilor Ordinului comun nr.3235/93/04.02.2021, modificat și actualizat.Art. 3 – Inspectoratul Școlar Județean Constanța va comunica prezenta hotărâre tuturor unităților de învățământ din județul Constanța.Art. 4 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța și unităților administrativ-teritoriale din județul Constanța.Anexele hotărârii pot fi vizualizate AICI.A.F.Citește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.