May 16, 2021

Știri pe bune

Informații de ultima oră

Patronii terasei TOMIS din Mamaia au scăpat de datoria la Primăria Constanța, după ce au folosit terenul GRATUIT!

3 min read
Un proiect de hotărâre care s-a mai aflat în atenţia consilierilor locali, în 2019, a fost anulat, parțial, de judecători. Este vorba despre concesionarea suprafeţei de 510,60 mp către SC Mig 2000 SRL. Terenul, situat în staţiunea Mamaia, aferent obiectivului Bufet Tomis, este deja folosit de societatea menţionată, ca urmare a unui documente semnat cu Mamaia SA. Hotărârea anulată vizeazăobligația sa de achitare a sumei de 15.307,58 USD petru folosința terenului.Prin intermediul proiectului de hotărâre s-a cerut reglementarea unei situaţii – întregirea, oficială, a unei suprafeţe pe care SC Mig 2000 SRL o utiliza deja (fără să fi plătit ceva), respectiv perceperea taxelor şi impozitelor din urmă cu 3 ani, ca urmare a faptului că firma menţionată a folosit terenul. De altfel, un control al Curţii de Conturi Constanţa a trasat ca măsuri recuperarea taxelor şi impozitelor datorate de SC Mig 2000; de asemenea, pentru obiectivul menţionat SC Mig 2000 s-a adresat şi instanţei. Hotărârea de consiliu aprobată în octombrie 2019, prevede: „aprobarea concesionării fără licitaţie către SC Mig 2000 SRL a terenului situat din staţiunea Mamaia, Bufet Tomis, aparţinând domeniului privat al municipiului, pentru funcţiunea de alimentaţie publică, comerţ, ca extindere a contractului de concesiune nr. 179393/2001; durata concesionării este de 31 de ani; Consiliul local îşi însuşeşte raportul de evaluare privind stabilirii redevenţei terenului cu funcţiunea de alimentaţie publică, comerţ, respectiv suma de 7965,36 euro/an, sumă ce va fi achitată în rate trimestriale (…)”. „Până la data încheierii contractului de concesiune pentru suprafaţa de 510,6 mp, SC Mig 2000 SRL are obligaţia să achite sumele datporate ca urmare a folosirii terenului, în valoare de 15.307,58 USD, la care se va aplica dobânda legală remuneratorie, sume ce vor fi actualizate până la data ăncheierii contractului de concesiune”.Societatea, dar și prefectura, au contestat HCLM din 2019Împotriva acestei hotărâri, societatea a formulat plângere prealabilă, la care nu a primit răspuns și prin care a solicitat revocarea în parte a actului administrativ, respectiv în sensul ca prețul redevenței să fie stabilit prin similitudine cu prevederile contractului de concesiune din 2001 și să fie înlăturate prevederile art. 3 alin. 3 cu privire la obligația sa de achitare a sumei de 15.307,58 USD. Societatea consideră că criteriile de evaluare nu au fost obiective, în sensul că nu s-a ținut cont de amplasament, de structura și funcționalitatea acestuia, de ocuparea terenului, de destinația lui, de rațiuni de ordin fiscal și juridic și de determinarea celei mai bune utilizări, acesta raportându-se exclusiv la suprafață. Totodată,a consideră că HCLM nr. 178/2019 a fost adoptat fără o negociere prealabilă și prin acesta i s-a impus o redevență de 7965,23 de euro pe an, rezultată dintr-un raport de expertiză ale cărui concluzii nu au corespondent în realitate.Pe 29 aprilie, magistrații au dispus anularea în parte a HCL Constanţa nr. 478/31.10.2019 în ceea ce priveşte dispoziţia de la art. 3 teza finală, privind obligaţia achitării sumei de 15.307,58 USD. Decizia este definitivă.Societatea este deținută de Cristea Gina, cu 50% din capitalul social, Cristea Ionuţ, cu 25% din capitalul social, şi Calimente Magdalena, cu 25% din capitalul social.Mirela PASCALCitește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.