May 7, 2021

Știri pe bune

Informații de ultima oră

Restricții PRELUNGITE, în localitatea Dumbrăveni

3 min read
În cadrul CJSU, a fost votată, vineri, 30 aprilie a.c., hotărârea nr. 65. Aceasta prevede încadrarea U.A.T. Dumbrăveni în limita de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 4/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori. Astfel, U.A.T. Dumbrăveni va funcționa respectând măsurile din Anexa 6.Măsurile adoptate se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 1 mai a.c., ora 00.00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia și nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5 la mia de locuitori.Iată textul hotărârii:COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚAHOTĂRÂREAvând în vedere:Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și actualizatăPrevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, modificată și actualizatăPrevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, modificat și actualizatPrevederile Hotărârii de Guvern nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19Prevederile HCNSU nr. 50/26.10.2020, nr. 60/17.12.2020 și nr. 22/08.04.2021Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanta nr. 62/23.04.2021 și nr. 63/26.04.2021Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr. R16825/30.04.2021În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgențăComitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța hotărăşte:Art. 1 – Se încadrează U.A.T. Dumbrăveni în limita de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 4/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori.Art. 2 – Comitetul Local pentru Situații de Urgență al U.A.T. Dumbrăveni va întreprinde, prin grija primăriei, demersuri pentru respectarea pe teritoriul acesteia a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, stabilite suplimentar în Anexa 6 din Hotărârea nr. 62/23.04.2021, atașată prezentei.Art. 3 – Primăria U.A.T.-ului Dumbrăveni va desemna personal din cadrul instituției pentru:Art. 3.1 – punerea în aplicare, respectare și verificare a măsurilor conform prevederilor de la Art. 2;Art. 3.2 – urmărirea zilnică pe pagina de internet a Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța (https://dspct.ro/incidenta-covid-19/) a situației privind incidența cumulată la 14 zile;Art. 3.3 – informarea populației și a operatorilor economici vizați de măsurile sus-menționate.Art. 4 – Măsurile adoptate în conformitate cu Art. 2 se aplică începând cu data de 01.05.2021, ora 00.00 pe o perioada de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia și nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1000 de locuitori.Art. 5 – Primăria U.A.T.-ului Dumbrăveni va comunica până în data de 04.05.2021, ora 16.00, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, toate măsurile adoptate și modul de respectare a acestora pe raza U.A.T.-ului, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 432/2021, la adresa de mail: deconcentrate@prefecturaconstanta.ro.Art. 6 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, unității administrativ-teritoriale implicată și tuturor factorilor interesați.Anexele hotărârii pot fi consultate AICI.A.F.Citește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.