May 9, 2021

Știri pe bune

Informații de ultima oră

Iuda și „mișcarea progresistă”. Prof. Vasile Astărăstoae: Progresiștii disperați au nerușinarea să apeleze la noi pentru vaccinare după ce au batjocorit Biserica, au amendat și au făcut dosare penale preoților, au persecutat și insultat credincioșii

5 min readIuda Iscariotul sau Iuda Iscarioteanul a fost unul dintre cei doisprezece apostoli aleși de Iisus. Numele de „Iscariot” ar indica proveniența sa din satul Karioth (cca 25 km Sud-Est de Hebron).
„Unul dintre aspectele, care îl separă pe Iuda de restul apostolilor,
este că acesta nu provine din Galilea. Iisus este din partea nordică a
lui Israel sau Palestina romană. Dar prenumele lui Iuda poate fi dovada
că este din sudul țării, ceea ce înseamnă că e străin” (Robert Cargill). Alți experți au precizat că Iscariot vine de la Sicarii sau „Cuțitari”, un grup de rebeli, care se opuneau ocupației romane și comiteau acte de terorism.

 
Iuda l-a trădat pe Iisus pentru 30 monede de argint. Chiar dacă la început Iuda a fost bun, el ajunge să fie iubitor de arginți (Ioan 12, 6) și această iubire i-a deschis sufletul spre satana. El ținea „portofelul comun”, fondul pe care Iisus și discipolii îl foloseau, furând din el. Și Evanghelia lui Luca (22, 3) afirmă că înainte ca Iuda să se înțeleagă cu arhiereii în vederea trădarii lui Hristos, satana a intrat în el. Iisus și-a informat discipolii că, în timpul Cinei cea de Taină, unul dintre ei îl va trăda și a spus: „Acela căruia îi voi întinde bucățica și i-o voi da.” Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis: „Ce-ai să faci, fă repede.” (Ioan 13:26-27).
Iuda a mers la preoții din Templu s-a oferit să-l trădeze pe Iisus
pentru bani – 30 de arginți, a dus soldații în Grădina Ghețsimani, unde
l-a identificat pe Iisus prin sărutul pe obraz și prin numirea de
„rabin”. Acest sărut a fost astfel pervertit din simbol al iubirii în
simbol al trădarii „Formele fățărniciei sunt foarte diferite. O
pildă a celei mai cumplite, mai pierzătoare fățărnicii, a fățărniciei de
treaptă diavolească, e sărutarea trădătoare dată Domnului Iisus Hristos de către Iuda în Grădina Ghetsimani. Acea
sărutare n-a fost o mărturie a dragostei, ci semn pentru străjerii pe
care-i adusese acolo ca să Îl aresteze pe Hristos. Ce poate fi mai
cumplit decât această fățărnicie? Sărutul Iudei a devenit simbolul
trădării, fățărniciei, al celei mai mari josnicii și nemernicii
omenești.” (Sfântul Ierarh Luca al Crimeei). Ulterior, Iuda a fost cuprins de remușcări, a returnat cei 30 de arginți și s-a sinucis prin spânzurare (Evanghelia după Matei). Potrivit Faptele Apostolilor, Iuda nu s-a sinucis ci „Omul
acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în
jos, a plesnit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele” (Faptele Apostolilor 1:18). Această moarte era obișnuită în Biblie, semnificând pedeapsa dată de Dumnezeu.
Iuda este deci un simbol al trădării.
Cu toate acestea el supraviețuiește prin mișcările „progresiste”.
Mișcările „progresiste” pervertesc iubirea în libertate sexuală și
teorie de gen, istoria în propagandă, adevărul în falsul îmbrăcat în
haine strălucitoare, valorile în pseudo-valori. Sunt noi „religii”, care
propovăduiec ura, frica, dezbinarea și delațiunea. „Apostolii”
mișcărilor sunt cei care, asemenea lui Iuda, se lasă cumpărați, nu cu 30
de arginți, ci cu cecuri/sponsorizări sau poziții sociale.
În Pastorala de Paști din 2005, Î.P.S Bartolomeu Anania descrie clar progresismul actual:
„Din nefericire, Iuda nu e doar personajul unui anume
moment istoric, ci și un personaj al istoriei de după el, multiplicat
peste tot, la scară planetară, în ipostaza sărutării care acoperă
trădarea.
Printre noi, cei ce beneficiem de civilizație, de cultură, de
progres științific, de libertate, de bunurile pământului și de harurile
cerului, printre noi se instaurează, încetul cu încetul, un duh perfid
care răstoarnă valorile și pervertește limbajul.
Anormalul devine normal, viciul devine virtute, minciuna
devine adevăr, furtul inteligent devine profesie onorabilă, sodomia se
cheamă orientare comportamentală, cuvinte nobile precum prietenie,
prieten, prietenă se degradează în conotații dubioase, pervertirea
tineretului se intitulează program de sănătate anti SIDA, destrămarea
familiei se numește planificare familială, crimele ingineriei genetice
se fac în numele vindecărilor miraculoase, prostituția se legitimează
prin libertatea femeii de a face ce vrea cu propriul ei trup,
proxenetismul se reclamă de meditația transcendentală, sărăcirea
spiritului devine globalizare, invadarea unei țări se cheamă război
preventiv, terorismul își reclamă valențe divine, înfeudarea economică
se numește credit bancar, pomana politică devine act de caritate. Și
multe altele.
Iuda se plimbă nestingherit prin societate, prin istoria omenirii, dar și prin creștinătate.
Isprava lui cea mai mare este aceea că, dintr-o singură
Biserică, a făcut mai multe. Din mai multe a făcut o puzderie. Și
continuă s-o facă, prin ceea ce îi este propriu: lăcomie, invidie,
orgoliu.
Se adaptează ușor, și-a rafinat metodele. Lucrează
la lumina nopții și comunică prin unde herțiene. E un iscusit importator
de religie, oferind-o concurențial pe piața bunurilor de consum.
Altfel, e un ecumenist convins. Când nu lucrează pe furiș, te invită la
dialog frățesc. Dacă-l refuzi sau dacă te aperi, te pomenești
intolerant, conservator, fundamentalist, retrograd.
Cunoaște bine Biblia, are studii universitare, vorbește câteva limbi străine. El știe că Iscarioteanul era unul din cei doisprezece care au ascultat
și memorat învățătura lui Iisus. Dacă ar fi avut curăție și talent,
putea să scrie o Evanghelie tot atât de bogată ca a lui Matei.
A scris-o postum, în cheia sărutării perverse. Iuda e un excelent
teolog, așa cum este și patronul său din Qarantania, care Îi oferea lui
Iisus citate din Scriptură.
Iuda e tot atât de zelos printre ai săi, de vreme ce instinctul
dezbinării îl mobilizează peste tot, oriunde s-ar afla. Partenerul
trebuie mai întâi sedus, dominat și numai după aceea nimicit. Iuda își
abordează semenul cu grația cobrei care, întâlnind o viperă în junglă, o
invită la un dans aerian, fascinant, amețitor, pe durata căruia își
calculează cu precizie secunda mușcăturii mortale. Iuda e un maestru al
crimei perfecte”.
În concluzie, Dumnezeu ne-a dat libertatea de a alege între a-l urma pe Iuda sau a urma calea lui Iisus. Personal aleg a doua variantă.
P.S. După ce au batjocorit Biserica; după
ce au amendat și au făcut dosare penale preoților, care slujeau; după ce
au persecutat credincioșii și i-au alungat din Biserică și de la
pelerinaje; după ce au etichetat și insultat pe creștini (inculți,
retrograzi, fanatici, obscurantiști etc.); progresiștii disperați au
nerușinarea să apeleze la toți aceștia pentru susținerea campaniei de
vaccinare. Ei nu au aflat că Biserica nu este instituție de propagandă a
produselor lumii materiale, nu este vândută marilor corporații, iar
preoții slujesc lui Hristos nu unor așa-ziși experți din domeniul vaccinurilor.
Sursă Foto: Prof. Astărăstoae: Caravaggio – The Taking of ChristCitește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.