May 18, 2021

Știri pe bune

Informații de ultima oră

Coronavirus: CJSU – Se prelungesc RESTRICŢIILE, la Costineşti

3 min read
În cadrul CJSU, a fost votată joi, 22 aprilie a.c., hotărârea nr. 61. Aceasta prevede reîncadrarea U.A.T. Costinești în limita de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 4/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori. Astfel, U.A.T. Costinești va funcționa, în continuare, respectând măsurile din Anexa 6 a Hotărârii CJSU nr. 56/12.04.2021.Măsurile adoptate se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 23.04.2021, ora 00.00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia și nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5 la mia de locuitori.Iată textul hotărârii:COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚAHOTĂRÂREAvând în vedere:- Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și actualizată- Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, modificată și actualizată- Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19- Prevederile HCNSU nr. 50/26.10.2020, nr. 60/17.12.2020 și nr. 22/08.04.2021- Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanta nr. 54/08.04.2021 și nr. 56/12.04.2021- Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr. R16825/22.04.2021În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgențăComitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța hotărăşte:Art. 1 – Se reevaluează încadrarea în limita de incidență cumulată la 14 zile din Hotărârea CJSU nr.54/08.04.2021 a celor 2 U.A.T.-uri (Mangalia, Costinești).Art. 2 – Se reîncadrează U.A.T. Costinești în limita de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 4/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori.Art. 3 – Comitetul Local pentru Situații de Urgență al U.A.T. Costinești va întreprinde, prin grija primăriei, demersuri pentru respectarea pe teritoriul acesteia a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, stabilite suplimentar în Anexa 6 din Hotărârea CJSU nr. 56/12.04.2021, atașată prezentei.Art. 4 – Primăria U.A.T. Costinești va desemna personal din cadrul instituției pentru:Art. 4.1 – punerea în aplicare, respectare și verificare a măsurilor conform prevederilor de la Art. 3Art. 4.2 – urmărirea zilnică pe pagina de internet a Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța (https://dspct.ro/incidenta-covid-19/) a situației privind incidența cumulată la 14 zile;Art. 4.3 – informarea populației și a operatorilor economici vizați de măsurile sus-menționate.Art. 5 – Măsurile adoptate în conformitate cu Art. 3 se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 23.04.2021, ora 00.00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia și nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1000 de locuitori.Art. 6 – Primăria U.A.T. Costinești va comunica până în data de 23.04.2021, ora 14.00, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, toate măsurile adoptate și modul de respectare a acestora pe raza U.A.T. Costinești, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 432/2021, la adresa de mail: deconcentrate@prefecturaconstanta.ro.Art. 7 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, U.A.T.-urilor implicate și altor factorilor interesați.Anexele hotărârii pot fi consultate AICI.A.F.Citește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.