May 18, 2021

Știri pe bune

Informații de ultima oră

A cerut 50.000 de euro de la Stat pentru că a dus-o RĂU după GRATII

2 min read
Vasile Surugiu, din Constanţa, în prezent încarcerat în vederea executării unei pedepse privative de libertate, a chemat în judecată Statul Român, prin Ministerul de Finanţe, solicitând obligarea pârâtului la despăgubiri în formă financiară, în valoare de 50 000 euro pentru condițiile necorespunzătoare de încarcerare aferente executării pedepsei privative de libertate pe care a efectuat-o în perioada 29.02.2004 – 09.12.2014..Ce reclamă deţinutulReclamantul consideră că perioada detenției sale de 10 ani, 10 luni și 11 zile, respectiv 3964 zile, aferentă perioadei 29.02.2004 — 09.12.2014, a fost o perioadă de tortură împotriva demnității umane, din cauza condițiilor de detenţie, după cum urmează: spațiu insuficient de cazare, cu o suprafață de 30 mp pentru 21-27 paturi și 25 – 27 persoane, hrană necomestibilă, patul era rupt și salteaua mucegăită, dormitorul plin de gândaci, ploșnițe și alte insecte, baie doar la două săptămâni, temperatura pe timpul iernii nu depășea 10 grade Celsius. Din cauza acestor condiții inumane, reclamantul consideră că a fost supus unor tratamente inumane și degradante, împotriva demnității umane, motiv pentru care se consideră îndreptățit la plata unor despăgubiri materiale.Ce a spus instanțaTribunalul a reținut că beneficiarii recursului compensatoriu sunt cei care se află în continuare în executarea pedepselor în penitenciar la data apariției legii, perioada pentru care se aplică calculul de reducere al pedepsei începând cu 24 iulie 2012 și în continuare. Contrar susținerilor reclamantului din cererea de chemare în judecată, dispozițiile vizând recursul compensatoriu nu vizează persoanele care la data apariției Legii nr. 169/2017 nu se mai aflau în executarea pedepsei în regim de detenție fiind eliberate condiționat sau cu pedepse considerate ca executate. Reclamantul nemulțumit de condițiile de detenție suferite pentru perioada executării pedepsei poate solicita despăgubiri în temeiul dreptului comun fără însă a putea beneficia de dispozițiile Legii nr. 169/2017 în cazul în care la data apariției legii nu se mai afla în executarea pedepsei în regim de detenție.Instanța a decis respingerea chemării în judecată formulate de Vasile Surugiu ca nefondată. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel.Virgil STOIANCitește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.