May 6, 2021

Știri pe bune

Informații de ultima oră

OVIDIU, EFORIE şi AGIGEA au scăpat de RESTRICŢIILE din weekend

4 min read
În cadrul CJSU, a fost votată, joi, 15 aprilie a.c.. hotărârea nr. 59. Aceasta prevede constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 4/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori a U.A.T. Seimeni.Totodată, în urma reevaluării încadrării celor 5 U.A.T.-uri (Eforie, Ovidiu, Agigea, Cumpăna, Tortoman) în limita de incidență cumulată la 14 zile, 2 U.A.T.-uri (Cumpăna, Tortoman) vor respecta în continuare măsurile pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, stabilite suplimentar în Anexa 6 din Hotărârea CJSU nr. 56/12.04.2021.Măsurile adoptate se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 16.04.2021, ora 00.00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia și nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5 la mia de locuitori.Iată textul hotărârii:COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚAHOTĂRÂREAvând în vedere:- Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și actualizată- Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, modificată și actualizată- Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19- Prevederile HCNSU nr. 50/26.10.2020, nr. 60/17.12.2020 și nr. 22/08.04.2021- Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanta nr. 53/01.04.2021, 56/12.04.2021 și 57/12.04.2021- Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr. R16825/15.04.2021În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgențăComitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța hotărăşte:Art. 1 – Se constată încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 4/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori a U.A.T. Seimeni.Art. 2 – Comitetul Local pentru Situații de Urgență ale U.A.T. Seimeni va întreprinde, prin grija primăriei, demersuri pentru respectarea pe teritoriul acestora a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, stabilite suplimentar în Anexa 6 din Hotărârea CJSU nr. 56/12.04.2021, atașată prezentei.Art. 3 – În urma reevaluării încadrării celor 5 U.A.T.-uri (Eforie, Ovidiu, Agigea, Cumpăna, Tortoman) în limita de incidență cumulată la 14 zile, din Hotărârea CJSU nr. 53/01.04.2021, 2 U.A.T.-uri (Cumpăna, Tortoman) vor respecta în continuare măsurile pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, stabilite suplimentar în Anexa 6 din Hotărârea CJSU nr. 56/12.04.2021, atașată prezentei, întrucât incidența cumulată la 14 zile nu este mai mică sau egală cu 3,5 la mia de locuitori.Art. 4 – Primăria U.A.T.-urilor menționate la Art. 1 (Seimeni) și Art.3 (Cumpăna, Tortoman) vor desemna personal din cadrul instituțiilor pentru:Art. 4.1 – punerea în aplicare, respectare și verificare a măsurilor conform prevederilor de la Art. 2 și Art. 3Art. 4.2 – urmărirea zilnică pe pagina de internet a Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța (https://dspct.ro/incidenta-covid-19/) a situației privind incidența cumulată la 14 zile;Art. 4.3 – informarea populației și a operatorilor economici vizați de măsurile sus-menționate.Art. 5 – Măsurile adoptate în conformitate cu Art. 2 și Art. 3 se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 16.04.2021, ora 00.00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia și nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5 la mia de locuitori.Art. 6 – Primăriile U.A.T.-urilor menționate la Art. 1 și Art. 3 vor comunica până în data de 16.04.2021, ora 13.00, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, toate măsurile adoptate și modul de respectare a acestora pe raza U.A.T.-urilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 432/2021, la adresa de mail: deconcentrate@prefecturaconstanta.ro.Art. 7 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, unităților administrativ-teritoriale vizate de prezenta hotărâre și tuturor factorilor interesați.Anexele hotărârii pot fi consultate AICI.A.F.Citește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.