April 20, 2021

Știri pe bune

Informații de ultima oră

IPS Teodosie la 20 de ani de la întronizare. ÎNTRU MULȚI ANI!

3 min read


Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie a împlinit joi două decenii de la întronizarea ca Arhiepiscop al Tomisului. 
Arhiepiscopul Teodosie s-a născut în 12 decembrie 1955, în Vatra Dornei, jud. Suceava. La botez a primit numele de Macedon.
A urmat școala pri­mară în Dorna – Arini, Seminarul Teologic de la
Mănăstirea Neamț (1971-1976) și Institutul Teologic Universitar din
Bucu­rești (1976-1980), cu licență în Teologie. Cursuri de doctorat,
specializarea Studiul Biblic al Vechiului Testament și Limba ebraică, la
același Institut (1977-1981) și la Universitatea Birmingham – Anglia (1
octombrie 1992-1 aprilie 1993); în para­lel, a îndeplinit mai multe
încredințări: cântăreț bisericesc la mănăstirea Antim din București
(noiembrie 1982 – octombrie 1986); asistent la Secția Practică,
Facultatea de Teologie din București (din 1 octombrie 1986).
A fost închinoviat ca frate la schitul Crasna, jud. Prahova (1987) și
tuns în monahism (1990) cu numele Teodosie; hirotonit ierodiacon pe
seama Paraclisului Sfânta Ecaterina al Facultă­ții de Teologie
din București, iar mai târziu ieromonah (martie 1992), când a fost și
hirotesit protosinghel; la începutul anului 1994 a fost hirotesit
arhimandrit; la 22 martie 1994 a fost ales Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu titlul Snagoveanul și hirotonit arhiereu în 3 apri­lie 1994.
În iulie 1999 a obținut titlul de doctor în Teologie al Facultății de Teolo­gie Ortodoxă din București, cu teza: Car­tea Psalmilor și importanța ei pentru viața pastoral-misionară a Bisericii; doctor în Muzică (2005).
La București a desfășurat o impresionantă activitate în toate
dome­niile vieții bisericești, ceea ce a făcut ca, în 21 februarie 2001,
Colegiul Electoral Bisericesc să-l aleagă în istoricul scaun
arhiepiscopal de la Tomis (Constanța); la 8 aprilie 2001, în Duminica
Floriilor, a avut loc întronizarea la Catedrala Arhiepiscopală din
Constanța.
S-a implicat în activitatea pastoral-misionară și de asistență
socială la București și Con­stanța; a reactivat mănăstiri și schituri, a
înființat așezăminte monahale; s-a impli­cat în înființarea unei Școli
de cântăreți bisericești la Seminarul Teologic din Bucu­rești, a trei
noi seminarii teologice mona­hale la mănăstirile Căldărușani, Cernica și
Pasărea, și a unui seminar în Giurgiu.
A înființat Seminarul Teologic Dionisie Exiguul și Școala de cântăreți bisericești Gherontie Nicolau, amândouă în Con­stanța; supraveghează procesul de învă­țământ al Facultății de Teologie Ortodoxă din Universitatea Ovidius din
Constanța ca profesor și, o vreme, și ca decan; con­ducător de
doctorat; a participat ca dele­gat al Bisericii noastre la activități
pas­torale și culturale în SUA și în Europa.
A desfășurat o bogată activitate științifică, ce s-a concretizat în temeinice lucrări pre­cum: Cartea
Psalmilor și importanța ei în viața pastoral-misionară a Bisericii
(teză de doctorat publicată în 2001 și 2008), Muzica Vechiului Testament
(2001), Viața iudeilor oglindită în Psaltirea lui David (2001),
Psaltirea cu explicații și adnotări asupra termenilor biblici (2001),
Psaltirea ilustrată (2002), Mărturii ale vieții creș­tine dobrogene
(2004), Mitropolia Tomisului (în colaborare cu Adrian Rădulescu, 2004); numeroase
studii și articole în dife­rite periodice bisericești; este membru în
diferite asociații și organizații bisericești, culturale și sociale.
Sursa: Basilica.roCitește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.