April 11, 2021

Știri pe bune

Informații de ultima oră

Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa intră în scenariul roşu

3 min read
În cadrul CJSU, a fost votată vineri, 5 decembrie a.c., hotărârea nr. 35 care prevede modificarea a 35 scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din județul Constanța. Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” a intrat în scenariul roşu până la data de 18 martie a.c.Comandantul Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, a hotărât, la propunerea Consiliului de conducere al colegiului, trecerea la scenariul 3 (roșu), în care elevii vor învăța on-line, de la sediul instituției pe o perioadă de 14 zile.Iată textul hotărârii:COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚAHOTĂRÂREAvând în vedere:- Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și actualizată- Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, modificată și actualizată- Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19- Prevederile HCNSU nr. 50/26.10.2020, nr. 5/03.02.2021 și nr. 8/10.02.2021- Ordinul comun nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 al ministrului educației și ministrului sănătății- Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr. R 16825/04.03.2021- Propunerea privind scenariile de funcționare pentru 35 unități de învățământ, înaintată de către Inspectoratul Școlar Județean ConstanțaÎn conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţăComitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța hotărăşte:Art. 1 – Se aprobă propunerea privind modificarea a 35 scenarii de funcționare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:Art. 1.1 – Modificarea scenariilor având în vedere creșterea ratei incidenței cumulate în ultimile 14 zile – 34 scenarii;Art. 1.2 – Suspendarea cursurilor ce presupun prezența fizică într-o unitate de învățământ având în vedere prevederile Art. 9, alin. (6) și (7), ale Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 – 1 scenariu;Art. 2 – Inspectoratul Școlar Județean Constanța va comunica prezenta hotărâre tuturor unităților de învățământ din județul Constanța.Art. 3 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța și unităților administrativ-teritoriale din județul Constanța.Propunere privind modificarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Constanța și structurile arondate începând cu 08 martie 2021Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 3235/04.02.2021 și Cercetării și Ministerului Sănătății nr. 93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, propunem aplicarea modificării scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor, an școlar 2020-2021, conform tabelului următor:click pe fotoclick pe fotoclick pe fotoclick pe fotoclick pe fotoA.F.Citește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.