April 15, 2021

Știri pe bune

Informații de ultima oră

Ziua Naționalӑ a României, sӑrbӑtoritӑ în parohia ortodoxӑ românӑ „Sfântul Grigorie Teologul” din Schiedam, Țӑrile de Jos

2 min read


Parohia ortodoxă română „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam, Țările de Jos, a sӑrbӑtorit, la 29 noiembrie a.c., dupӑ Sfânta Liturghie și prӑznuirea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, Ziua Naționalӑ, prin oficierea de cӑtre pӑrintele paroh, Protopop Dr. Ioan Durӑ, a slujbei de Te Deum și susținerea unui moment de poezie și muzicӑ. De la data înființării, în 1981, a parohiei „Sf. Grigorie Teologul”, prima parohie ortodoxӑ românӑ din spațiul olandez, și până în prezent, Părintele Ioan a săvârșit an de an slujba Te Deum-ului cu ocazia Zilei Naționale a României.

La acest eveniment de suflet pentru comunitatea parohiei a participat, ca invitat de onoare, E.S. d-na Brândușa Predescu, Ambasadorul României la Haga.

În cuvântul sӑu, pӑrintele Ioan a vorbit despre rolul pe care și l-a asumat Sfântul Apostol Andrei în creștinarea poporului român, semnificația zilei de 1 Decembrie, ca împlinire a unui deziderat național de veacuri, Unirea românilor într-un singur stat. 

Într-o atmosferӑ de sӑrbӑtoare și emoție lӑuntricӑ, d-l Lucian Leonard Raiciof, concert maestru al Orchestrei Rezidențiale din Haga și enoriaș al parohiei, a interpretat la vioarӑ Imnul Național al României și Balada lui Ciprian Porumbescu. Elevi ai școli parohiale au adus un omagiu Zilei Naționale prin poezie și muzicӑ.

În contextul marcӑrii în acest an a 140 de ani de relații diplomatice româno-olandeze și „în semn de adâncӑ prețuire pentru cei 40 de ani de activitate în slujba comunitӑții românilor ortodocși și propӑșirea spiritualitӑții și a tradițiilor românești în Regatul Țӑrilor de Jos”, ambasadorul României la Haga a înmânat Pӑrintelui Paroh Protopop Dr. Ioan Durӑ o „Diplomă de Excelențӑ”.

Totodatӑ, cu ocazia încheierii mandatului de ambasador al României în Regatul Țӑrilor de Jos, pӑrintele Ioan a înmânat d-nei Brândușa Predescu un dar simbolic din partea parohiei și a Asociaței Femeilor Ortodoxe Române „Doamna Maria Brâncoveanu” a acesteia, i-a adresat felicitӑri pentru rodnica activitate desfӑșuratӑ de-a lungul celor 4 ani de mandat, i-a mulțumit pentru colaborarea foartea bunӑ și i-a urat succes în activitatea diplomaticӑ viitoare. 

La finalul manifestӑrii, au fost oferite celor prezenți produse tradiționale românești.Citește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.