December 4, 2020

Știri pe bune

Informații de ultima oră

Giganții High Tech, Pandemonia și pasul următor: „lupta pentru pace” a roboților non-umani cu cei umani. Audierea șefilor Facebook și Twitter din Senatul SUA văzută de un Preot ortodox

5 min read


Pe 17 Noiembrie 2020 a avut loc în
Senatul Statelor Unite o audiere de o importanță deosebită, între
un număr de senatori republicani și democrați și capii celor mai
mari rețele de socializare din lume – Mark Zuckerberg pentru
Facebook și Jack Dorsey pentru Twitter, scopul discuției fiind
reglementarea cenzurii pe internet. Întâlnirea a durat peste 4 ore (video integral, aici).
Iată un scurt rezumat, așa cum l-am văzut eu, ca observator ortodox:
Moderatorul – senatorul s-a prezentat
timorat, cu un minimum de aport. Cei doi audiați – s-au prezentat
extrem de studiat, cu limbaj minim, foarte elusiv și eufemistic,
comportament foarte crispat, poziție a trupului fixă (fără
mișcări, deloc, și fără nici un fel de expresie facială),
privire fixă, dese modificări ale irisului, buze uscate (semne de
stres și de rostire a neadevărului). Cele mai frecvente fraze:
„nu-mi aduc aminte”, „vom analiza conform politicilor noastre”,
„echipa noastră vă va contacta”, „nu pot răspunde acum”,
„nu știu”. Recunoscându-și un rol de pionierat în istoria
omenirii – rol de inginerie socială, care transcende simpla poziție
de om de afaceri -, au afirmat că, departe de a avea vreo preferință
politică anume, dezideratul lor comun este strict oferirea de
servicii de informații spre beneficiul comercial (aceasta este
una din definițiile fascismului), drept care ei trebuie să
deservească toți clienții, fără discriminare, afară de trei
criterii nocive pentru societate: pedofilia, terorismul și rasismul.
Desigur, acestea trei nu constituie unicele motive ale miliardelor de
exemple de cenzură a conținutului a milioane de utilizatori, pentru
cele mai variate motive. Mogulii au afirmat, cu excesivă grijă, că
afară de a compărea în aceste audieri, țin la independența de
orice for politic, și că cel mai realist target este ca în următor
3-5 ani să poată face mai flexibilă grila de cenzură, în funcție
de fluxul analitic furnizat atât de puterea guvernamentală cât și
de puterea de sinteză a inteligenței artificiale. Cu alte cuvinte,
nu ei, nici guvernele, nici oamenii, ci Mașina va decide cum, ce,
dacă și cât să vorbească oamenii în viitor.
Senatorii democrați
– agresivi, argumente minime, inteligență redusă, șabloane
socialist-bolșevice, discurs șarjat pe o singură idee:
antiprezidențială. Ei doresc o înăsprire a cenzurii astfel încât
internetul să elimine orice idee ce nu este aprobată de gândirea
lor, și promit că venind la putere vor realiza acest scop. Față
de cei doi intervievați, ei nu puneau întrebări, ci dădeau
ordine, la care aceia răspundeau amabil ca față de șefi. Lucrul
se explică prin faptul că majoritatea angajaților celor două
companii sunt progresiști. Ca și în campania prezidențială,
ideile principale ale democraților au fost trasate concret:
pro-eugenie, pro-islam, pro-vaccinare, pro-cipuire,
pro-comunizare, anti-pluralism, anti-conservatorism revoluționar.
Dorința unică a partidului democraților (doctrina liberală la
nivel global) este înființarea poliției gândirii, desființarea
libertăților individuale, controlul total al populației de către
o putere centralizată și alinierea la ideologia transumanistă și
la ideile oficiale ce îi converg.

Senatorii republicani – fermi, bine
pregătiți pe subiect, diverși ca opinii și abordări, dorind
minimalizarea cenzurii pe internet (anume, ca aceasta să se refere
strict la crimele din codul penal), pentru protejarea libertății de
opinie. Ei au avut două mari linii de interes, precum urmează:
I) Fiind companii internaționale și
transnaționale de informații, rețelele de socializare sunt în
fapt „ca niște țări de sine stătătoare”, sau „ca niște
agenții de informații multiplicitare”, „cu finanțări,
obediențe și interese în consecință”. Ele așadar eludează
legile americane, conformându-se legilor fiecărei țări și
impunând în funcție de zonă, interes mercantil și politic,
cenzuri adaptate cerințelor guvernelor locale sau internaționale,
după caz, devenind deci cea mai puternică agenție de spionaj din
istorie și nemaiputând fi tratată ca o simplă companie de
telecomunicații, care ar fi pasivă, obiectivă și deci exonerată
de responsabilități etice.
S-a afirmat (iar intervievații au
confirmat) că se dețin pentru fiecare utilizator dosare
comprehensive, accesibile numai decidenților termenilor de cenzură
(decidenți care sunt supra-naționali), dar nu și guvernelor sau
persoanelor fizice cărora le aparțin de drept dosarele. La cererea
repetată a republicanilor de a se desecretiza atât decidenții cât
și dosarele, ambii audiați au refuzat categoric, fără alte
argumente.
II) Întrucât gestionarea rețelelor
de socializare și implementarea termenilor de cenzură sunt
efectuate de entități non-umane (inteligență artificială
autonomă sau subservientă programatorilor-decidenți ideologici, a
căror ideologie este strict trans-umanistă, anti-umană,
materialist-dialectică, anti-naturală și anti-spirituală), se
pune problema:
Dacă aceste companii sunt mai
puternice decât guvernele și dacă mai are sens să se încerce
reglementarea lor prin discuții din moment ce ele sunt reglementate
de factori ce se voiesc a fi inexorabili. La această problemă,
audiații nu au răspuns în mod direct nu, dar au lăsat a se
înțelege așa.
Dacă factorii umani sunt depășiți
ca putere de factorii non-umani (din moment ce aceștia sunt
majoritari și au autonomie), și dacă se poate aștepta ca factorii
umani să mai poată măcar modifica algoritmii de funcționare și
de cenzură. La această ultimă problemă, audiații au răspuns că
da.
                                                                                * * *
Pandemonia invizibilă are și niște veșminte
comerciale: în timp ce oamenii sunt în arest la domiciliu, cu
inimile înlănțuite de necredința în nemurirea sufletului, și cu
mințile arestate de marote devenite religie internațională, cineva
trebuie totuși să muncească și să „lupte pentru pace”:
roboții non-umani. Aceștia vor primi cetățenie (deja ea s-a
acordat în unele state roboților umanoizi, în anii trecuți), și
vor avea drepturi mai mari decât roboții umani, fiind mai utili
posesorilor materialiști decât inteligența umană transcendentă.
Dacă acum trebuie să cerem voie de la roboți ce și cum să vorbim
(internetul fiind Acasă al lor), sau dacă să călătorim sau să
avem acces la cumpărături (actele biometrice și cu microcip sunt
gestionate conform deciziilor lor) în cel mai scurt timp va trebui
să le cerem voie să trăim, după cum înșiși roboții afirmă,
este: „va trăi cine crede în noi, restul va muri”. Evident, nu
ei sunt cei ce grăiesc, ci programatorul. Și nu sunt ei cei ce
hotărăsc destinul omenirii, ci Creatorul.
De 2000 de ani
Scripturile anunță acest moment, Sfinții au vorbit despre aceasta
și nimeni nu mai poate spune că nu vede semnele vremurilor.
Biruința este a lui Dumnezeu și a tuturor celor ce-L primesc.
Foarte curând bisericile nu vor mai fi accesibile; spovediți-vă
grabnic, împărtășiți-vă, și trăiți cu dragoste deplină în
Dumnezeu, Celui ce S-a răstignit și a Înviat din dragoste de
oameni, a Căruia este toată puterea, slava și cinstea. Amin.
Preot George SerafimCitește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.