November 30, 2020

Știri pe bune

Informații de ultima oră

Guvernul a aprobat masuri noi in domeniul programelor nationale de sanatate. Acestea ii vizeaza pe medicii de familie dar si serviciile de dializa

2 min read
La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat Hotararea privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul programelor nationale de sanatate, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-Cov – 2Prin actul normativ se aproba modificarea si completarea unor reglementari privind autorizarea, evaluarea, acreditarea furnizorilor care intra in contract cu casele de sanatate publica, precum si decontarea serviciilor de diliza, reglementarea unor masuri pentru preintampinarea aparitiei unor disfunctionalitati majore in asigurarea accesului bolnavilor la medicamente in cadrul programelor nationale de sanatate curative.Astfel, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 se prevede ca:a) Decontarea serviciilor de dializa, precum si regularizarea trimestriala a acestora sa se efectueze in limita sumelor alocate in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate cu aceasta destinatie.b) Medicii de familie sa poata emita prescriptii medicale, pentru bolnavii cu schema terapeutica stabila, tratati in cadrul programelor nationale de sanatate curative, in baza documentelor medicale care au fost emise acestora de catre medicii specialisti – scrisoare medicala si/sau confirmarea inregistrarii formularului specific de prescriere, si pentru unele medicamente din Lista de medicamente aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, republicata, cu modificarile ulterioare, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis care sunt prescrise de catre medicii specialisti in conformitate cu limitarile de prescriere prevazute in Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.Citește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.