Consilierii judeţeni sunt convocaţi în şedinţă. Vezi proiectele înscrise pe ordinea de zi

Consilierii judeţeni sunt convocaţi în şedinţă. Vezi proiectele înscrise pe ordinea de zi
Consiliul Județean Constanța va fi convocat într-o ședință ordinară, joi, 24 septembrie, ora 13.00, în sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ, cu 30 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.1. Proiect de hotărâre privind încetarea calităţii de consilier judeţean a doamnei Lebidov Steluţa şi redobândirea de către domnul Banias Emil Sorin a calităţii de consilier judeţean.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetăţean de onoare al Judeţului Constanţa” domnului Virgil Andreescu.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Constanţa” domnului Plutonier adjutant principal (rz) Bida Ionel Eugen.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Constanţa” domnului Plutonier adjutant principal (rz) Bolovan Florin.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia5. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Constanţa” domnului Caporal clasa a III a, Neagu Marcel.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia6. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Constanţa” domnului Fruntaş Tarnovschi Costică Victor.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia7. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Constanţa” domnului Caporal clasa a II a, Oprea Mihai Dragoş.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia8. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Constanţa” domnului Caporal clasa a II a, Giumali Metin.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia9. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Constanţa desfăşurată la data de 27 august 2020.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Antonio – componenta modulată”, a bugetului proiectului conform devizelor anexate, a indicatorilor tehnico-economici, a acordului de parteneriat cu UAT Judeţul Constanţa şi a cofinanţării acestuia de către UAT Judeţul Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia11. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa a unor echipamente medicale, în vederea dotării Centrului de Sănătate Multifuncţional Năvodari.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia12. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa a unor echipamente medicale, în vederea dotării Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Secţiei de Neonatologie.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia13. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa a unor bunuri achiziţionate în cadrul proiectului „Patrimoniul cultural Comun – Sursă pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre – TREASURE”, cod eMS BSB-371.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate la nivelul judeţului Constanţa, a Caietului de sarcini aferent serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Constanţa, a Studiului de oportunitate şi a modalităţii de gestiune delegată pentru efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Constanţa.Inițiator: Vicepreşedinte –Palaz Claudiu Iorga15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Constanţa.Inițiator: Vicepreşedinte –Palaz Claudiu Iorga16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Constanţa.Inițiator: Vicepreşedinte –Palaz Claudiu Iorga17. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate, la nivel judeţean.Inițiator: Vicepreşedinte –Palaz Claudiu Iorga18. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de către Consiliul Judeţean Constanţa a construcţiei speciale „Debarcader”, situată în Mamaia, zona Cazino, în vederea reabilitării şi consolidării acesteia.Inițiator: Vicepreşedinte –Palaz Claudiu Iorga19. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 a HCJC nr. 254/03.12.2014 privind repartizarea spaţiilor cu destinaţia de birouri, precum şi a locuinţelor de serviciu din imobilul bloc.L4 situat în municipiul Constanţa, aleea Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum şi a contractului de închiriere.Inițiator: Vicepreşedinte –Palaz Claudiu Iorga20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre UAT Municipiul Constanţa şi UAT Judeţul Constanţa pentru amplasarea indicatoarelor direcţionale şi a panourilor de informare, în vederea semnalizării Centrului de Excelenţă în Turism şi Servicii „Tomis”.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia21. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2020, finanţate din bugetul Judeţului Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia22. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.36/18.02.2020 privind aprobarea tarifelor, preţurilor şi coeficienţilor ce vor fi aplicate de Regia Autonomă de Drumuri şi Poduri Constanţa, în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2020, în calitate de operator, în relaţia cu Consiliul Judeţean Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei de Investiţii, pe anul 2020, de la Teatrul de Stat ConstanţaInițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei de Investiţii şi modificarea programului de evenimente culturale, pe anul 2020, de la Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.Burada”.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia25. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei de Investiţii pe anul 2020, pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori” Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia26. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros” Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul” Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia28. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei de Investiţii pe anul 2020, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia29. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei Obiectivelor de Investiţii ale Judeţului Constanţa pe anul 2020.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaA.F.Citește mai departe

Leave a Reply