A expirat termenul de înscriere la examen

A expirat termenul de înscriere la examen
Miercuri, 10 iunie, este ultima zi în care elevii clasei a XII-a se pot înscrie pentru susținerea examenului de bacalaureat 2020, care în acest an va avea loc în condiții speciale din cauza pandemiei de COVID-19. Prima probă scrisă se va desfășura în 22 iunie, iar rezultatele finale vor fi anunțate în 5 iulie.De joi, 11 iunie, și până în 17 iunie comisiile de Bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi digitale din licee vor calcula mediile candidaţilor şi vor asigura echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă la probele de profil, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei.Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă se stabileşte în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal la aceste discipline.Nivelul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională din cadrul probei C se stabileşte prin echivalarea cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal la disciplina aleasă pentru susţinerea probei, în anii în care a studiat această materie.În ceea ce priveşte nivelul de competenţă digitală din cadrul probei D, acesta se stabileşte calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de acesta la disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.Nivelul de competenţă digitală se acordă conform unei grile.Metodologia anunțată de Ministerul EducațieiCalendarul examenului de Bacalaureat 2020:3 – 10 iunie 2020 – înscrierea candidaților11 – 17 iunie 2020 – echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale22 iunie 2020 – limba și literatura română – proba E a) – proba scrisă23 iunie 2020 – limba și literatura maternă – proba E b) – proba scrisă24 iunie 2020 – proba obligatorie a profilului – proba E c) – proba scrisă25 iunie 2020 – proba la alegere a profilului și a specializării – proba E d) – proba scrisă30 iunie 2020 – afișarea rezultatelor la probele scrise – până la ora 12:0030 iunie 2020 – depunerea contestațiilor în intervalul orar 16:00 – 20:001 iulie 2020 – depunerea contestațiilor în intervalul orar 8:00 – 12:001 – 4 iulie 2020 – rezolvarea contestațiilor5 iulie 2020 – afișarea rezultatelor finaleÎn acest an, în contextul pandemiei de COVID-19, va fi organizată și o sesiune specială a examenelor naționale – Bacalaureat și Evaluare Națională – pentru elevii care nu pot participa, din cauze medicale, la toate probele examenului.La aceste sesiuni speciale ale examenelor naționale vor participa doar absolvenţii care în ziua examenului au temperatura peste maximul admis (37,3) și nu li se permite accesul în sală, pentru evelii aflați în izolare, în carantină sau pentru cei care nu au participat în prima sesiune din alte motive medicale.Elevii care nu pot participa, din cauze medicale, la toate probele de la Evaluare Națională 2020 și Bacalaureat nu vor fi nevoiți să le repete, în cadrul sesiunii speciale, pe cele pe care le-au susținut, a declarat ministrul Educației, Monica Anisie.Bacalaureat 2020 – calendarul sesiunii speciale:29 iunie – 3 iulie: înscrierea candidaților6 iulie: Limba și literatura română – proba E a) – proba scrisă7 iulie: proba obligatorie a profilului – proba E c) – proba scrisă8 iulie: proba la alegere a profilului și a specializării – proba E d) – proba scrisă9 iulie: Limba și literatura maternă – proba E b) – proba scrisă10 iulie: afișarea rezultatelor (ora 12:00)10 iulie: depunerea contestațiilor (între orele 14:00 – 19:00)12 iulie: afișarea rezultatelor finale (după ora 12:00), potrivit hotnews.ro.Citește mai departe

Leave a Reply